Wyjazd do kina- "NARODZENIE" -film o narodzinach Dzieciątka Jezus

18 grudnia, wybrano się do kina na film pt. "Narodzenie". Grupa składała się z 74 osób, w tym 34 mieszkanki, pracownicy, dzieci z Bielawek biorące udział w przygotowaniu Jasełek oraz mieszkańcy wsi zaprzyjaźnieni z Domem. Film bardzo dokładnie pokazał dzieje narodzin Dzieciątka Jezus. Z dużym zainteresowaniem i wielką przyjemnością obejrzano historię narodzin, która mówiła o miłości, poświęceniu, bezinteresownym oddaniu, a że obraz szybciej dociera do wyobrażni, to tym bardziej być zrozumiały. Ponieważ film był z napisami, kierownik kina zaprosił lektora, który czytał tekst pojawiający się na ekranie, co w dużym stopniu ułatwiło odbiór filmu naszym mieszkankom. W tym gorącym okresie przedświątecznym warto znaleźć chwile, by się zatrzymać, rozważyć czas przed nadejściem małego Króla. Oddzielić sprawy ważne od mniej ważnych. Podarować sobie nawzajem choć odrobinę tej wielkiej miłości, którą jest nowo narodzony Jezus.


Spotkanie z Mikołajem

Imieniny Mikołaja to czas obdarowywania się prezentami. Nasze mieszkanki również nie zostały pominięte. Mikołaj w tym roku, oprócz maskotek i słodyczy przywiózł ze sobą liczną i rozśpiewaną grupą młodzieży i dostojnego klauna. Korowód rozśpiewanych gości, prowadzony przez Mikołaja, odwiedzić wszystkie rodzinki, zapraszając do wspólnej zabawy. Mieszkanki zebrały się następnie w sali gimnastycznej, gdzie wspólnie dalej się bawiono, przypomniano historię św. Mikołaja, były konkursy i śpiewano piosenki. Czas adwentu, kiedy mieszkanki uczestniczą w roratach, Mikołajki to zwiastuny Bożego Narodzenia. Czas radosnego oczekiwania, najpiękniejszych rodzinnych świąt w roku.


Zabawa Andrzejkowa

Dnia 31 pa?dziernika zosta?a zorganizowana zabawa andrzejkowa, wcze?niej z pomoc? terapeut?w, mieszkanki przygotowa?y wystr?j sali i wybrano wr??by. W wyznaczonym dniu pi?knie ubrane i w dobrych nastrojach przysz?y na zabaw?. Ta?czono, ?piewano, by?y konkursy, lano wosk i wr??ono. By?o przy tym du?o ?miechu i zabawy. Takie chwile sp?dzone przy muzyce, s? mi?ym oderwaniem od codziennych obowi?zk?w.