Integracyjny Ośrodek Kultury-święto patrona Rodzinki V

W poniedziałek 19 marca w godzinach popołudniowych w sali widowiskowej Integracyjnego Ośrodka Kultury święto swojego patrona św. Józefa obchodziła Rodzinka V. Wcześniej,jak to już jest w zwyczaju Domu wszyscy uczestniczyli we Mszy św. w kaplicy. Po Mszy św.wszyscy przeszli do Integracyjnego Ośrodka Kultury, gdzie dziewczęta z tej rodzinki pokazały program artystyczny, wypracowany na zajęciach teatralnych, który obejrzeli pozostali mieszkańcy Domu, siostry i pracownicy. Po występach świętowano przy stole, jak jedna wielka rodzina, którą jesteśmy.


INTEGRACYJNY OŚRODEK KULTURY - HISTORIA ZWYCIĘSTWA

W dniu 16 marca 2012 r.o godz.15.30 na scenie Integracyjnego Ośrodka Kultury została pokazana sztuka teatralna o Trójcy Świętej w świetle Objawienia Bożego pt. Historia Zwycięstwa. Sztuka o tematyce religijnej, przekazująca treści po części oparte na biblijnym przekazie najważniejszych wydarzeń z historii zbawienia. Spektakl ciekawy, budzący wiele emocji i dający tematy do przemyśleń nad własnym jestestwem. Sztuka w reżyserii Stanisława Sokuna została przygotowana i przedstawiona przez kleryków Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Pelplińskej. Było to pierwsze gościnne wystąpienie, na tej scenie i zapoczątkuje z pewnością wiele innych. Frekwencja dopisała co widać na zdjęciach.