Prace wykonane w czasie zajęć w pracowni terapii zajęciowej.