Granty w ramach „Pomorskie S.O.S”

 

                                                           Granty w ramach „Pomorskie S.O.S”

 

Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Bielawkach
w dniu 15 maja 2020 roku, złożył wniosek o udzielenie grantu w ramach projektu „Pomorskie S.O.S”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Poddziałanie 5.4.2 Zdrowie na rynku pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Wniosek złożony został w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku.
Dom Zakonny wnioskował o kwotę 135 600,00 zł. na rzecz Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży niepełnosprawnych Intelektualnie w Bielawkach.

 

W dniu 01.07.2020 r. została podpisana Umowa nr 41/U-ROPS-EFS/2020 o udzielenie grantu na realizację
wsparcia pracowników domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu „Pomorskie S.O.S.”.
pomiędzy Województwem Pomorskim a Domem Zakonnym Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Bielawkach.
Kwota przyznanego grantu: 135 600,00 zł. Celem grantu jest wsparcie pracowników
Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży niepełnosprawnych Intelektualnie w Bielawkach w walce z epidemią COVID-19.
Otrzymane w ramach grantu środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup środków ochrony indywidualnej i sprzętu medycznego
niezbędnego do walki z epidemia COVID-19 poprzez doposażenie stanowisk pracy pracowników realizujących bezpośrednio pracę
z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach:

 • maseczek, gogli,
 • rękawiczek jednorazowych,
 • fartuchów ochronnych, kombinezonów, czepków, ochraniaczy na buty,
 • płynów dezynfekujących,
 • sprzętu na wyposażenie izolatek (łóżka rehabilitacyjne, materace, pościel jednorazowa, naczynia jednorazowe i inne),
 • sprzętu do dekontaminacji (lampy, zamgławiacze),
 • termometry,
 • podnośniki kąpielowo transportowe,
 • dozowniki na płyny dezynfekujące,
 • maty dezynfekujące,
 • wózki do sprzątania.

Liczba pracowników objętych wsparciem: kobiety 72, mężczyźni : 6

 


Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze oferty z dnia 10.03.2020 r

Plik do pobrania :  Informacja o wyborze oferty śr. chemiczne


OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE WIZYT W DOMU

UWAGA

W związku z panującą epidemią koronawirusa,
decyzją SANEPIDU

z dniem dzisiejszym /09.03.2020/
wprowadzony jest zakaz odwiedzin mieszkańców i zachowania profilaktyki
do odwołania.

 

 


Ogłoszenie o zmianie w zapytaniu ofertowym z dnia 26.02.2020r

Bielawki, 03.03.2020r.

 

OGŁOSZENIE o zmianie w zapytaniu ofertowym z dnia 26.02.2020r. na zakup i dostawę produktów do pielęgnacji ciała, produktów czyszczących i polerujących, produktów wyposażenia na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach  na 2020/2021r.

PLIK  dotyczący zmian:

OGŁOSZENIE O zmianie w zapytaniu ofertowym z dn. 26.02.2020r.


JUBILEUSZE...

W dniu 24 lutego w naszej kaplicy sprawowali Mszę św. dwaj jubilaci. Ks. Ireneusz Smagliński 25 lat posługi kapłańskiej w naszym Domu i Ks. Stanisław  Borzyszkowski z okazji 30 lecia objęcia probostwa w parafii Nowa Cerkiew. Ks. Ireneusz w ciągu tych, często bywał w naszym Domu, sprawując niedzielne msze o godz. 8.00, ale też przy okazji różnych świąt i uroczystości. Ks. Stanisław jest stałym bywalcem u nas, odprawiając codziennie poranną mszę w kaplicy. Jest również spowiednikiem naszych mieszkańców. Dziękujemy za wszystkie lata i każdą chwilę wspólnie spędzoną i prosząc o jeszcze, składamy serdeczne BÓG ZAPŁAĆ :) .


KAWIARENKA - Walentynki

WALENTYNKI - zajęcia tematyczne w sprzyjającej walentynkowej aurze :)

08.07.2019 - Koncert w kawiarence : Jakub Freda /trąbka/ i Kamil Kowalewski /akordeon/

25.03.2019 zajęcia muzyką malowane.

Imieniny naszej Krystyny najstarszej mieszkanki Domu. Sto lat Krysieńko i jeszcze więcej.

8 Marca - Międzynarodowy Dzień Kobiet, nasze mieszkanki również świętowały uroczyście ten dzień. Przed południem odbyło się spotkanie z policjantem z Komisariatu Policji w Pelplinie. Po południu spotkano się przy kawie i słodkościach.

TŁUSTY CZWARTEK  w kawiarence

30.01.2019 - Pan Karol Niemiec - lider grupy na terenie Tczewa Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (OTOP), założonej w 1991 r. organizacji pozarządowej o statusie pożytku publicznego. Prowadzącej działania z dziedziny monitoringu, czynnej ochrony przyrody, kształtowania polityk mających wpływ na środowisko oraz edukacji. Pan Karol obserwuje głównie sowy i o nich nam ciekawie opowiedział, wspomagając się zdjęciami, które sam wykonał.

DZIĘKUJEMY za ciekawe opowieści i wizytę.

Karaoke /21.01.2019/

Kulinaria - pieczenie gofrów i przygotowanie i opiekanie sandwiczy / 14.01.2019/

SPA zabiegi pielęgnacyjne i masaż twarzy, relaksacja przy muzyce.


Spotkanie z Mają Głowińską

10.02.2020 - kolejna wizyta Mai Głowińskiej - serdecznie dziękujemy :), było bardzo aktywnie :) .

11.06.2019 - Kolejne spotkanie z Mają Głowińską, tym razem w parku. Motywacji do ćwiczeń, nigdy za wiele. Tylko regularne ćwiczenia utrzymują ciało i umysł w dobrej kondycji. Dziękujemy za wizytę i zachętę do ćwiczeń :).

24 stycznia - rewizyta u nas w Domu

22 stycznia byliśmy w Gniewie w klubie fitness. O zdrowym żywieniu mówiła i zajęcia poprowadziła Instruktorka Fitness Fit Maja, czyli Maja Głowińska. Pani maja promuje zdrowy styl życia, którego podstawą jest ruch i racjonalne, zdrowe odżywianie bez względu na wiek. Dziękujemy za ciekawe i pouczające spotkanie. Czekamy na rewizytę :).


70 - dziesiątka Pani Krysiuni

Pani Krystyna, Krysiunia, Krysieńka a czasami Krycha :), jak jest dokuczliwa i złośliwie uparta, ale to bywa rzadko :). Krystyna zamieszkała w Domu w Bielawkach 18.12.1974 r. i w chwili obecnej jest najstarszą wiekiem i stażem mieszkania w tym Domu. Krysia to przemiła osoba, ciepła, zawsze pamiętająca o tych, których bardzo lubi. Jest rezolutna, nie pozwali sobie wejść na głowę. Po mimo wieku i niepełnosprawności jest pełna energii. Pasją życia Krysiuni jest haft krzyżykowy, jak ona to mówi "kochanieńka krzyżyczkami wyszyję ", a chęci ma tak wielkie, że wyszyłaby wszystko co zobaczy /chociaż możliwości już mniejsze/. O Krysi można by opowieść napisać. Jest to osoba barwna, daje często wiele powodów do uśmiechu, dobrze, że jest, bez niej nasza        codzienność nie będzie już taka sama. Krysieńko żyj sto i jeszcze dłużej, tego Ci z głębi naszych serc życzymy :)).


 Informacja o realizacji zadania realizowanego w ramach dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku  w ramach umowy dotacji nr WFOŚ

 Informacja o realizacji zadania realizowanego w ramach dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku  w ramach umowy dotacji nr WFOŚ/D/485/1482/2019

 

 1. Nazwa zadania: Przeprowadzenie modernizacji przepompowni ścieków dla Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach.
 2. Koszt kwalifikowany zadania: 147 600,00 zł.
 3. Kwota oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku: Kwota dofinansowana zadania przez WFOŚiGW w Gdańsku 118 000,00 zł. w formie dotacji. Dotacja przeznaczona w całości na wydatki i zakupy inwestycyjne.
 4. Informacja o dofinansowaniu ze środków WGOŚiGW w Gdańsku: Zadanie dofinansowane zgodnie z umową na kwotę 118 000,00 zł.

 

 1. Opis zadania:

 

W Domu Pomocy Społecznej istniejące budynki mieszkalne dla niepełnosprawnych mieszkańców są połączone grawitacyjną siecią kanalizacji sanitarnej do przepompowni lokalnych, z których ścieki podawane są rurociągiem tłoczonym do zbiorników przepompowni głównej. Z przepompowni głównej również za pomocą rurociągu tłoczonego ścieki są transportowane do reaktora SBR ciśnieniowej oczyszczalni ścieków. W ubiegłym roku dzięki dofinansowaniu WFOŚiGW w Gdańsku oczyszczalnia ścieków została zmodernizowana. Obecnie oczyszczalnia pracuje bezawaryjnie osiągając zamierzony efekt ekologiczny, co potwierdzają prowadzone cykliczne badania. Niestety ze względu na brak środków, nie została przeprowadzona modernizacja istniejących przepompowni (lokalnych i głównej). Obecnie wymagane jest bardzo częste wykonywanie napraw elektrycznych oraz czyszczenie pomp tłoczących (notoryczne zapychanie się otworów i wirników pomp). Mając na uwadze potrzeby naszych mieszkańców i zwiększającą się ich liczbę, w ciągu ostatnich lat przeprowadziliśmy modernizację istniejących i budowę nowych obiektów mieszkalnych. Lokalizacja nowo wybudowanych budynków wymusiła podłączenie trzech z nich (70 miejsc mieszkalnych) do jednej z przepompowni lokalnych. Zwiększony napływ ścieków do przepompowni powoduje wydłużony czas pracy pompy tłocznej, zaś dopływające wraz ze ściekami zanieczyszczenia stałe (artykuły higieniczne, resztki spożywcze, opakowania z tworzyw sztucznych) powodują zapychanie się otworów ssących pompy, unieruchomienie ich wirników, w efekcie czego dochodzi do uszkodzenia urządzenia. Ze względu na specyfikę naszego Domu, który jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie nie unikniemy zanieczyszczeń stałych. W związku z powyższym konieczne jest zainstalowanie w omawianej przepompowni lokalnej kraty na skratki, która wychwyci dopływające elementy stałe. Konieczne również wydaje się zamontowanie w przepompowni pompy tłocznej o zwiększonej wydajności. Podczas modernizacji omawianej przepompowni, należy również wykonać izolacje powierzchni betonowych, przebudowę pokrywy stropowej oraz montaż nowych włazów. Należy również wykonać nową szafkę elektryczną. Teren obiektu należy odpowiednio zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych.

 1. Strona główna dotującego www.wfos.gdansk.pl
 2. Sprawozdanie z realizacji zadania:

Modernizacja przepompowni ścieków została zrealizowana całościowo.

Wykonano:

 • demontaż istniejącej armatury w zbiorniku przepompowni,
 • oczyszczenie wewnętrznej powierzchni zbiornika,
 • nałożenie izolacji zabezpieczających na wewnętrzną powierzchnię zbiornika,
 • montaż armatury (rurociągi, zasuwy zwrotne, uszczelki, flansze, kołnierze, śruby),
 • montaż kraty na skratki,
 • montaż pompy zatapialnej wraz z oprzyrządowaniem,
 • montaż żurawika do wyciągania pompy,
 • montaż wyłączników pływakowych,
 • wykonanie szafki sterowniczej wraz z oprogramowaniem,
 • przebudowa pokrywy przepompowni wraz z montażem włazu technologicznego oraz kominków wentylacyjnych,
 • wykonanie barierek ochronnych ograniczających wejście na teren przepompowni osób nieupoważnionych.

 

Realizacja zadania przyniosła efekty w postaci separacji zanieczyszczeń stałych tzw. skratek ze ścieków socjalno - bytowych. Pozwala to na osiągnięcie lepszej jakości osadu z istniejącej oczyszczalni ścieków, zaś oddzielone skratki zostają przekazane do miejsca utylizacji. Wymiana pompy zmniejszyła koszty energii elektrycznej, Wykonanie nowej izolacji ścian komory przepompowni uniemożliwia przedostawanie się ścieków do gruntu.

 


LODOWISKO i JUMPCITY

W dniu dzisiejszym nasi mieszkańcy spędzili aktywnie czas na lodowisku w Hali Oliwia i Jumpcity, w parku trampolin w Gdańsku. Zdjęcia najlepiej obrazują, jak się bawili. W przerwie zaliczyliśmy wizytę  KFC, gdzie zjedliśmy małe co nie co :) .