GRANTY w RAMACH ''POMORSKIE POMAGA"

Granty w ramach „Pomorskie pomaga”

Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego
w Bielawkach w dniu 25.08.2020 złożył wniosek o udzielenie grantu w ramach projektu
„Pomorskie pomaga” realizowanego w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wniosek został złożony w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku.

Dom Zakonny wnioskował o kwotę 243 600,00 zł na rzecz Domu Pomocy Społecznej
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Bielawkach.
W dniu 09.10.2020 r została podpisana  Umowa nr 12/U-ROPS-POWER/2020
o udzielenie grantu na realizację wsparcia pracowników domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19
w ramach projektu „Pomorskie pomaga” pomiędzy Województwem Pomorskim a Domem Zakonnym
Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Bielawkach.
Kwota przyznanego grantu 243 600,00 zł.

Celem grantu jest wsparcie pracowników domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19.
Otrzymane w ramach grantu środki finansowe zostaną przeznaczone na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników,
którzy w tym trudnym czasie wykonują bezpośrednią pracę z mieszkańcami Domu.
Grantem zostaną objęci pracownicy zatrudnieni na stanowiskach: młodszy opiekun, opiekun, starszy opiekun, pokojowa, pracownik socjalny,
fizjoterapeuta, masażysta, starszy masażysta, instruktor terapii zajęciowej, instruktor ds.kulturalno-oświatowych.
Dodatek zostanie wypłacony pracownikom w formie premii za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień 2020r.

Wsparcie pracowników środkami pochodzącymi z Grantu częściowo zrekompensuje ciężką,
odpowiedzialną i niezbędną pracę na rzecz mieszkańców,  będzie także formą docenienia pracy
personelu sprawującego bezpośrednią opiekę nad mieszkańcami oraz formą podziękowania
za trud jaki personel wkłada w zapewnienie bezpieczeństwa i opieki mieszkańcom naszego Domu.

Liczba pracowników objętych wsparciem: kobiety 53, mężczyźni 3.


Piłka nożna - mieszkańcy kontra mieszkańcy

W środę odbyła się zacięta rywalizacja gry w piłkę nożną miedzy mieszkańcami. Walka była zacięta. Zwyciężyli najsprytniejsi, biegając za piłką z wielkim zaangażowaniem. Po rozgrywkach zawodnicy i kibice odpoczywali przy owocowych drinkach, posilając się goframi upieczonymi wcześniej na terapii zajęciowej w letnim ogródku w parku.


Podchody w lesie i kino letnie

Podchody w lesie, czyli zabawa w odnajdowanie zadań przez grupę ścigającą, pozostawionych przez grupę uciekającą. Grupa ścigająca musi wykonywać zadania przez co ma mniej czasu na dogonienie grupy uciekającej. Zabawa fajna, przynosząca dużo śmiechu, co widać na zdjęciach. Wieczorem chętni mieszkańcy spotkali się mieszkańcy na grillu i obejrzeli film w letnim kinie w parku.


Granty w ramach „Pomorskie S.O.S”

 

                                                           Granty w ramach „Pomorskie S.O.S”

 

Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Bielawkach
w dniu 15 maja 2020 roku, złożył wniosek o udzielenie grantu w ramach projektu „Pomorskie S.O.S”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Poddziałanie 5.4.2 Zdrowie na rynku pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Wniosek złożony został w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku.
Dom Zakonny wnioskował o kwotę 135 600,00 zł. na rzecz Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży niepełnosprawnych Intelektualnie w Bielawkach.

 

W dniu 01.07.2020 r. została podpisana Umowa nr 41/U-ROPS-EFS/2020 o udzielenie grantu na realizację
wsparcia pracowników domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu „Pomorskie S.O.S.”.
pomiędzy Województwem Pomorskim a Domem Zakonnym Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Bielawkach.
Kwota przyznanego grantu: 135 600,00 zł. Celem grantu jest wsparcie pracowników
Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży niepełnosprawnych Intelektualnie w Bielawkach w walce z epidemią COVID-19.
Otrzymane w ramach grantu środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup środków ochrony indywidualnej i sprzętu medycznego
niezbędnego do walki z epidemia COVID-19 poprzez doposażenie stanowisk pracy pracowników realizujących bezpośrednio pracę
z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach:

 • maseczek, gogli,
 • rękawiczek jednorazowych,
 • fartuchów ochronnych, kombinezonów, czepków, ochraniaczy na buty,
 • płynów dezynfekujących,
 • sprzętu na wyposażenie izolatek (łóżka rehabilitacyjne, materace, pościel jednorazowa, naczynia jednorazowe i inne),
 • sprzętu do dekontaminacji (lampy, zamgławiacze),
 • termometry,
 • podnośniki kąpielowo transportowe,
 • dozowniki na płyny dezynfekujące,
 • maty dezynfekujące,
 • wózki do sprzątania.

Liczba pracowników objętych wsparciem: kobiety 72, mężczyźni : 6

 


Imieniny Siostry Goretti Dyrektora Domu

Siostra Dyrektor obchodziła w dniu 5 lipca imieniny. Mieszkańcy uczestniczyli we mszy w kaplicy, po której złożono życzenia wspólnie z pracownikami Domu na wolnej przestrzeni. Siostra Goretti spędziła również  krótką chwilę na wspólnej kawie z mieszkańcami i pracownikami.


Dzień Dziecka - Dzień Rodzinny

Dzień Dziecka, można by powiedzieć bardziej Dzień Rodzinny. Większość mieszkańców to osoby dorosłe ale z mentalnością dziecka. Dzień ten spędzamy na różne sposoby. Były zabawy sportowe w których każdy mógł wziąć udział. Były upominki dla każdego. Był również letni bar dobrze zaopatrzony, kiełbaski z grilla i zabawa przy muzyce na żywo. Wszyscy jesteśmy przebadani na covid-19, jesteśmy zdrowi, więc mogliśmy się bawić bez obaw.


Wyścigi gokartów

Trochę sprzętu do jeżdżenia nam przybyło, więc można było rozegrać zawody jazdy na czas na gokartach. Zawody miały formę zabawy, więc były bezpieczne, ale konkurencja dosyć zaciekła :).

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.


OGŁOSZENIE - SPRAWA SPADKOWA BEATA WASIELEWSKA

SPRAWA  SPADKOWA DOTYCZĄCA  ZMARŁEJ MIESZKANKI

PANI  BEATY WASIELEWSKIEJ

ur. 02.09.1974 r.  w  TCZEWIE

córki MARIANA i  EWY

Szczegóły dotyczące sprawy w/w wymienionej zmarłej mieszkanki,  są zawarte w dokumencie niżej do pobrania.

DOKUMENT DO POBRANIA W ORYGINALE  : Beata Wasielewska


Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze oferty z dnia 10.03.2020 r

Plik do pobrania :  Informacja o wyborze oferty śr. chemiczne