STAJNIA URBANOWO

Po dwuletniej przerwie, mogliśmy w końcu pojechać w nasze ulubione miejsce do Stajni Urbanowo. Szczęścia było co nie miara. Ogromna radość ze spotkania z Panią Anią i Panem Tomkiem i oczywiście z naszymi ukochanymi końmi. Dziękujemy za bardzo miło spędzony czas :) .


INFORMACJA O OTRZYMANIU GRANTU

 

 

 

 

INFORMACJA O OTRZYMANIU GRANTU

Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego
w Bielawkach otrzymał na rzecz Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych intelektualnie w Bielawkach Grant na realizację zadań polegających
na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników w ramach drugiego naboru
do projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi
zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych
i hospicjów na czas COVID-19” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie umowy
zawartej w dniu 30 czerwca 2020 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia, a Narodowym Funduszem Zdrowia.
Celem grantu jest wsparcie pracowników domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19.
Otrzymane w ramach grantu środki finansowe zostaną przeznaczone na wypłatę dodatków
do wynagrodzeń dla pielęgniarek, które – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia COVID-19
– ograniczyły swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy lub też które nigdy nie zrezygnowały z drugiego zatrudnienia,
gdyż nie posiadały drugiego miejsca pracy w okresie który obejmuje projekt.
Dodatki zostały wypłacone pracownikom za miesiące: wrzesień, październik, listopad 2021.
Wsparcie pracowników środkami pochodzącymi z Grantu częściowo zrekompensuje ciężką,
odpowiedzialną i niezbędną pracę na rzecz mieszkańców, będzie także formą docenienia pracy personelu medycznego
sprawującego bezpośrednią opiekę nad mieszkańcami oraz formą podziękowania za trud
jaki personel wkłada w zapewnienie bezpieczeństwa i opieki mieszkańcom naszego Domu.

Liczba pracowników objętych wsparciem: 2 kobiety.
Wysokość powierzonego grantu: 14.046,08 zł w tym:
1. ze środków UE 11.236,86 zł
2. ze środków Budżetu Państwa 2809,22 zł

oryginał dokumentu : informacja na strone NFZ II nabór

 


SIOSTRA GORETTI - imieniny Dyrektora Domu

5 lipiec imieniny Siostry Goretti, Dyrektora Domu, jak zawsze  -  msza w kaplicy / najważniejsza część dnia/, życzenia od mieszkańców i pracowników. W godzinach po południowych wspólna kawa i ciasto w parku. Dużo przytulasów i dużo radości.

 


POWITANIE WAKACJI

Oficjalnie lato i wakacje zostały powitane :). Były tańce na odczarowanie złej pogody :), słodkości, kawa i lody. Siostra Dyrektor obdarowała wszystkich opaskami z logo AGENCI BOGA, byśmy pamiętali o tym co boskie i cieszyli się z każdego dobrze przeżytego dnia, pomagali sobie wzajemnie i wspierali się.


Jeden dzień w Toruniu

Jeden dzień w Toruniu, spędzony intensywnie i ciekawie, rozpoczęty w Warsztatach Piernikarskich, gdzie zapoznaliśmy się z historią piernika i sami wyrabialiśmy pierniki. Spacerowaliśmy uliczkami starego Torunia poznając zabytki i podziwiając jego piękno. W przerwie obiad, kawa i lody. Rejs statkiem po Wiśle, czyli krótki relaks. Po rejsie ciąg dalszy zwiedzania i oczywiście czas na zakupy pierników i pamiątek. Zmęczeni ale zadowoleni wróciliśmy do domu. Pierwszy wyjazd po rocznej przerwie. Wspaniałe uczucie :).


DZIEŃ RODZINNY - DZIEŃ DZIECKA

DZIEŃ  RODZINNY - DZIEŃ DZIECKA - jak co roku obchodzony wspólnotowo starsi i młodsi mieszkańcy razem. Starsi świętowali Dzień Rodzinny, a młodsi obchodzili Dzień Dziecka. Były zawody na gokartach, wyścigi na rowerach, fitness z Mają Głowińską po rocznej przerwie. Po obiedzie zabawa przy muzyce na żywo oraz grill i słodkości.


DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach 47, zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach https://dpsbielawki.pl/
Data publikacji strony internetowej: 2017-04-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
• filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
• część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
• brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
• mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
• filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Teksty zamieszczone w serwisie zapisane są w miarę możliwości w jak najprostszy, zrozumiały dla wszytkich sposób.
Redaktor serwisu stara się stosować wypunktowania, wyróżnienia, przekierowania do strony bezpośrednio po naciśnięciu linku.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Wrosz, adres e-mail: admin@dpsbielawki.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 536-16-59. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

DOSTĘNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

  • Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego zlokalizowany jest w miejscowości Bielawki, w kompleksie 6 budynków w których prowadzona jest działalność Domu. Jeden z budynków połączony jest łącznikiem z kaplicą, w której odbywają się praktyki religijne.
  • Do budynku głównego prowadzą ogólnodostępne, szerokie, ewakuacyjne drzwi zewnętrzne. Do wejścia oprócz schodów prowadzi także podjazd dla wózków inwalidzich.
    Przy drzwiach wejściowych znajduje się dzwonek dostosowany wysokością dla osób siedzących na wózkach, za pomocą którego można wezwać pracownika Domu.
  • Wszystkie trzy, dwu oraz jednokondygnacyjne budynki Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach wyposażone są w schody i balustrady schodów, które są zgodne z prawem budowlanym. Pozbawione są barier architektonicznych w postaci progów. Na korytarzach budynków zamonotowane są elementy zabezpieczające w postaci poręczy, które ułatwiają samodzielne poruszanie się. Toalety dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dodatkowo cztery budynki wyposażone są w windy.

• W budynkach nie ma oznaczeń w Alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonego dla osób niewidzących lub słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza migowego. Brak jest także informacji o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
• Przy bramie wjazdowej Domu znajduje się utwardzony teren do parkowania pojazdów, który nie posiada wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych


FLEX w Tczewie - DAROWIZNA MASECZEK

lextronics International Poland Sp. z o.o. , z siedzibą w Tczewie przekazała kolejną darowiznę w postaci jednorazowych niemedycznych maseczek twarzowych, w ilości 950 sztuk.
BARDZO SERDECZNIE DZIĘKUJEMY :)

Flextronics International Poland Sp. z o.o. , z siedzibą w Tczewie przekazała w postaci darowizny 950 sztuk jednorazowych niemedycznych maseczek twarzowych.
BARDZO SERDECZNIE DZIĘKUJEMY :)


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Bielawki, 24.03.2021r.

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na „dostawy produktów do pielęgnacji ciała, produktów czyszczących i polerujących, produktów wyposażenia domu na rok 2021/2022rwpłynęły dwie oferty od następujących podmiotów:

1)  FARMPOL Sp.z o.o., ul. Geodetów 11, 80-298 Gdańsk,

2) ANNA S.C., D.STACHOWSKA, A.SAMULAK, M.SAMULAK, UL. STAWISZYŃSKA 127, 62-800 KALISZ

Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę: ANNA S.C., D.STACHOWSKA, A.SAMULAK, M.SAMULAK, UL. STAWISZYŃSKA 127, 62-800 KALISZ.

       Dyrektor Domu

Katarzyna Piotrkowska


Nasze małe święta

Mieszkanki z rodzinki V im. św. Dominika : Elżbieta, Lidia i Ewa obchodziły wspólnie urodziny w miesiącu marcu. Uroczystość, jak zwykle ciasta, tort, kawa i współmieszkanki tej rodzinki.  Na szczególną uwagę zasługują jednak prezenty, które otrzymały od swoich opiekunek widoczne na zdjęciach.

Naszym Solenizjantkom życzymy WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO

Piotr, mieszkaniec rodzinki III pod patronatem św. Tereski, obchodził po raz pierwszy urodziny u nas w domu, a do tego była to osiemnastka, taki malutki krok w dorosłość. Piotr mieszka w naszym Domu od 12 września tego roku. Jest bardzo miłym i grzecznym młodzieńcem, chętnym do współpracy, zawsze uśmiechniętym. Piotrusiowi życzymy, by znalazł u nas przyjaciół, zrozumienie, dobroć i miłość. Nie zastąpimy mu rodziny, ale z czasem na pewno bielawska wspólnota, stanie się dla niego drugim domem :).