ZAPROSZENIE NA DZIEŃ RODZINY

ZAPROSZENIE
Wspólnota Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach
serdecznie zaprasza Rodziców i Rodziny naszych mieszkańców
na Dzień Rodziny w dniu 31 maja 2022 r.
Spotkanie odbędzie się na terenie parku.

W programie :
9.00 – Nabożeństwo Majowe przy figurze w parku
9.30 – gry i zabawy sportowe
10.00 – zajęcia fitness poprowadzi Maja Głowińska
11.30 –12.30 -obiad w parku dla mieszkańców i Gości
12.00 – DJ Horse
12.45 – koncert zespołów : ANDRE, MEJK, GESEK, CRISTO DANCE
15.00 – kawa, ciasto
16.00 – zakończenie


Wizyta w Zajeździe Husarskim w Nicponi koło Gniewa

4 maja grupa mieszkańców uczestniczyła w majówce.  Byliśmy w Nicponi koło Gniewa w Zajeździe Husarskim.
W programie była przejażdżka wozem konnym, zabawy rycerskie i obiad.
Po drodze odwiedziliśmy Matkę Bożą w Sanktuarium w Piasecznie, a na powrocie wypiliśmy kawę na łonie natury i podziwialiśmy panoramę Gniewa.


ZWIEDZANIE TRÓJMIASTA

25 kwietnia mieszkańcy z opiekunami wybrali się do Trójmiasta. Zwiedzono Park Oliwski i Katedrę i wysłuchano koncert organowy.
Weszliśmy również na wieżę widokową. kolejny punkt to obiad, spacer ulicą Długą, zwiedzanie  Bazyliki Mariackiej pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny.
Przejazd do Sopotu. Spacer po Molo. Kawa w restauracji Marina. Powrót do domu i oczywiście kolacja w MC Donald's. Fajny dzień, intensywnie spędzony.


WIELKI TYDZIEŃ

WIELKI TYDZIEŃ rozpoczyna się Niedzielą Palmową, kiedy święci się Palmy Wielkanocne zrobione własnoręcznie lub zakupione w sklepie. Tak też było u nas w naszej Kaplicy. W Wielki czwartek po pokazie Scen z Męki Pańskiej uczestniczono we Mszy św. w kaplicy o godz. 16.00. Po mszy mieszkańcy podziękowali Ks. Proboszczowi Stanisławowi Borzyszkowskiemu, za posługę kapłańską tj. sprawowanie mszy, spowiedź i wszelką udzielaną pomoc, wręczając kwiaty i drobny upominek . W Wielki Piątek piesza wędrówka na Drogę Krzyżową na Górę Jana Pawła II i powrót. O godz. 14.30 adoracja Krzyża w Kaplicy. W Wielką Sobotę nawiedzanie Grobu Pańskiego w Katedrze w Pelplinie.


ODTWORZENIE SCEN Z MĘKI PAŃSKIEJ

W dniu 14 kwietnia po 4 latach przerwy zostały ponownie odtworzone i pokazane Sceny z Męki Pańskiej. Przygotowała je Grupa Teatralna, w skład której wchodzą mieszkańcy Domu. Przygotowania trwały około miesiąca. Efekt pracy widać na zdjęciach. Artyści odtworzyli swoje role z dużym zaangażowaniem. Kochani mieszkańcy praca z Wami to ogromna przyjemność i zagadka, ponieważ nigdy nie wiadomo, jaki będzie efekt końcowy, ale jesteście prawdziwi i w pracę swoją wkładacie całe serce. Sceny z Męki Pańskiej obejrzeli mieszkańcy i pracownicy Domu.


Rekolekcje Wielkopostne dla mieszkańców

Rekolekcje Wiekopostne w tym roku pod hasłem "Wielki Post ze świętymi ", prowadzone przez kleryków z Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Spotkania odbywały się w soboty. Poznano żywoty świętych : Jana Pawła II, Ojca Pio, św. Józefa, Maksymiliana Kolbe i Stefana Wyszyńskiego. Rekolekcje zakończyła msza w kaplicy sprawowana przez Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie Ks. dr Tomasza Huzarek. Mieszkańcy podziękowali drobnymi upominkami, a wszyscy uczestnicy otrzymali koszulki z logo rekolekcji.
Dziękujemy :)


DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach 47, zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach https://dpsbielawki.pl/
Data publikacji strony internetowej: 2017-04-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
? filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
? część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
? brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
? mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
? filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Teksty zamieszczone w serwisie zapisane są w miarę możliwości w jak najprostszy, zrozumiały dla wszytkich sposób.
Redaktor serwisu stara się stosować wypunktowania, wyróżnienia, przekierowania do strony bezpośrednio po naciśnięciu linku.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Wrosz, adres e-mail: admin@dpsbielawki.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 536-16-59. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

DOSTĘNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

  • Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego zlokalizowany jest w miejscowości Bielawki, w kompleksie 6 budynków w których prowadzona jest działalność Domu. Jeden z budynków połączony jest łącznikiem z kaplicą, w której odbywają się praktyki religijne.
  • Do budynku głównego prowadzą ogólnodostępne, szerokie, ewakuacyjne drzwi zewnętrzne. Do wejścia oprócz schodów prowadzi także podjazd dla wózków inwalidzich.
    Przy drzwiach wejściowych znajduje się dzwonek dostosowany wysokością dla osób siedzących na wózkach, za pomocą którego można wezwać pracownika Domu.
  • Wszystkie trzy, dwu oraz jednokondygnacyjne budynki Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach wyposażone są w schody i balustrady schodów, które są zgodne z prawem budowlanym. Pozbawione są barier architektonicznych w postaci progów. Na korytarzach budynków zamonotowane są elementy zabezpieczające w postaci poręczy, które ułatwiają samodzielne poruszanie się. Toalety dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dodatkowo cztery budynki wyposażone są w windy.

? W budynkach nie ma oznaczeń w Alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonego dla osób niewidzących lub słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza migowego. Brak jest także informacji o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
? Przy bramie wjazdowej Domu znajduje się utwardzony teren do parkowania pojazdów, który nie posiada wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych


BAL PRZEBIERAŃCÓW

TEGOROCZNY BAL PRZEBIERAŃCÓW DLA MIESZAKŃCÓW DOMU. TAŃCZONO PRZY MUZYCE NA ŻYWO W WYKONANIU : IWONA BELKA, PATRYK SZYNGWELSKI I ZDZISŁAW GABRIEL


ZMIANA na STANOWISKU DYREKTORA DOMU

Z dniem 1 luty 2022 r. nastąpiła zmiana na stanowisku Dyrektora Domu.
Obecnie stanowisko to pełni  Siostra Antonina mgr DOROTA KAZANOWSKA .
Dekret o objęciu stanowiska odczytała Wikaria Generalna Siostra Goretti Piotrkowska.