ZAPROSZENIE NA DZIEŃ RODZINY

ZAPROSZENIE
Wspólnota Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach
serdecznie zaprasza Rodziców i Rodziny naszych mieszkańców
na Dzień Rodziny w dniu 31 maja 2022 r.
Spotkanie odbędzie się na terenie parku.

W programie :
9.00 – Nabożeństwo Majowe przy figurze w parku
9.30 – gry i zabawy sportowe
10.00 – zajęcia fitness poprowadzi Maja Głowińska
11.30 –12.30 -obiad w parku dla mieszkańców i Gości
12.00 – DJ Horse
12.45 – koncert zespołów : ANDRE, MEJK, GESEK, CRISTO DANCE
15.00 – kawa, ciasto
16.00 – zakończenie


Wizyta w Zajeździe Husarskim w Nicponi koło Gniewa

4 maja grupa mieszkańców uczestniczyła w majówce.  Byliśmy w Nicponi koło Gniewa w Zajeździe Husarskim.
W programie była przejażdżka wozem konnym, zabawy rycerskie i obiad.
Po drodze odwiedziliśmy Matkę Bożą w Sanktuarium w Piasecznie, a na powrocie wypiliśmy kawę na łonie natury i podziwialiśmy panoramę Gniewa.


WIELKI TYDZIEŃ

WIELKI TYDZIEŃ rozpoczyna się Niedzielą Palmową, kiedy święci się Palmy Wielkanocne zrobione własnoręcznie lub zakupione w sklepie. Tak też było u nas w naszej Kaplicy. W Wielki czwartek po pokazie Scen z Męki Pańskiej uczestniczono we Mszy św. w kaplicy o godz. 16.00. Po mszy mieszkańcy podziękowali Ks. Proboszczowi Stanisławowi Borzyszkowskiemu, za posługę kapłańską tj. sprawowanie mszy, spowiedź i wszelką udzielaną pomoc, wręczając kwiaty i drobny upominek . W Wielki Piątek piesza wędrówka na Drogę Krzyżową na Górę Jana Pawła II i powrót. O godz. 14.30 adoracja Krzyża w Kaplicy. W Wielką Sobotę nawiedzanie Grobu Pańskiego w Katedrze w Pelplinie.


ODTWORZENIE SCEN Z MĘKI PAŃSKIEJ

W dniu 14 kwietnia po 4 latach przerwy zostały ponownie odtworzone i pokazane Sceny z Męki Pańskiej. Przygotowała je Grupa Teatralna, w skład której wchodzą mieszkańcy Domu. Przygotowania trwały około miesiąca. Efekt pracy widać na zdjęciach. Artyści odtworzyli swoje role z dużym zaangażowaniem. Kochani mieszkańcy praca z Wami to ogromna przyjemność i zagadka, ponieważ nigdy nie wiadomo, jaki będzie efekt końcowy, ale jesteście prawdziwi i w pracę swoją wkładacie całe serce. Sceny z Męki Pańskiej obejrzeli mieszkańcy i pracownicy Domu.


Rekolekcje Wielkopostne dla mieszkańców

Rekolekcje Wiekopostne w tym roku pod hasłem "Wielki Post ze świętymi ", prowadzone przez kleryków z Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Spotkania odbywały się w soboty. Poznano żywoty świętych : Jana Pawła II, Ojca Pio, św. Józefa, Maksymiliana Kolbe i Stefana Wyszyńskiego. Rekolekcje zakończyła msza w kaplicy sprawowana przez Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie Ks. dr Tomasza Huzarek. Mieszkańcy podziękowali drobnymi upominkami, a wszyscy uczestnicy otrzymali koszulki z logo rekolekcji.
Dziękujemy :)


BAL PRZEBIERAŃCÓW

TEGOROCZNY BAL PRZEBIERAŃCÓW DLA MIESZAKŃCÓW DOMU. TAŃCZONO PRZY MUZYCE NA ŻYWO W WYKONANIU : IWONA BELKA, PATRYK SZYNGWELSKI I ZDZISŁAW GABRIEL


ZMIANA na STANOWISKU DYREKTORA DOMU

Z dniem 1 luty 2022 r. nastąpiła zmiana na stanowisku Dyrektora Domu.
Obecnie stanowisko to pełni  Siostra Antonina mgr DOROTA KAZANOWSKA .
Dekret o objęciu stanowiska odczytała Wikaria Generalna Siostra Goretti Piotrkowska.

 


SIOSTRA GORETTI - podziękowanie za posługę w naszym Domu

Droga i Kochana Siostro Goretti.

 My mieszkańcy bielawskiej wspólnoty, pragniemy podziękować za bycie i życie wśród nas.
Siostro Goretti nie byłaś tylko Dyrektorem, byłaś naszym opiekunem, doradcą,
rozwiązywałaś trudne problemy, były nakazy, zakazy, czasem złość nasza uparta i nieuzasadniona.
Wszystko to przeżywaliśmy i wychodziliśmy zwycięsko, może trochę lepsi albo tacy sami.
Historie się powtarzały. Bywało trudno, ale też i  zabawnie.
Byłaś też Siostro naszym kierowcą. Zabierałaś nas niespodziewanie w różne miejsca. Przetarłaś niektóre szlaki,
jak Lednica, gdzie z pewnością będziemy wracać. Doceniamy twoją spontaniczność, pracowitość,
kreatywność, chęć działania i cierpliwe znoszenie wszystkich naszych pomysłów. Nigdy nas nie oceniałaś, ale starałaś zrozumieć.
Jesteśmy wdzięczni Bogu za Twoją obecność wśród nas.
Mamy pewność, że tam gdzie zaczyna się Twoja nowa posługa, będzie równie owocna, jak służenie nam.


Dziękujemy za wszystko,
za te 5lat i 5 miesięcy życia wśród nas.
Przepraszamy za chwile grozy
i kłopoty, których byliśmy sprawcami.

Dziękujemy i życzymy Szczęść Boże.

A tak, dziękowaliśmy Siostrze Dyrektor w dniu 31 stycznia w sali IOK.
Była scenka kabaretowa i krótki program muzyczny.
Był również tort i kawa oczywiście dla wszystkich uczestników.

 

 


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Bielawki, 31.01.2022r.

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: ?Zakup i dostawa mikrobusa 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.?
Zamawiający informuje, że w terminie do 27.01.2022r. do godz. 13:00 wpłynęła jedna n/w oferta tj.:

L.p.
Wykonawca
Wartość
Gwarancja Termin realizacji zamówienia
1. Green Way
Ul. Chmielna 68G
05-825 Makówka
188 190,00 zł brutto - 36 m-cy gwarancji mechanicznej i na powłokę lakierniczą bez limitu kilometrów,
- 144 m-ce gwarancji na perforację nadwozia Do 21.02.2

 

PLIK DO POBRANIA CAŁOŚCI   :  infromacja z otwarcia ofert

 

 

Dyrektor  Domu
s. mgr Katarzyna Piotrkowska


ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Z DNIA 19.01.2022R NA ZAKUP MIKROBUSA 9-CIO OSOBOWEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Bielawki, dn. 24.01.2022r.

Dom Zakonny
Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek
Samarytanek Krzyża Chrystusowego
w Bielawkach

 

 

                                                                                       Wykonawcy                                  

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

W związku z pytaniami skierowanymi do Zamawiającego w odniesieniu do treści Regulaminu przetargu nieograniczonego prowadzonego w trybie art. 701 - 70 5 kodeksu cywilnego pn.: ?Zakup i dostawa mikrobusa 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich? - Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego udziela odpowiedzi.

 

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści samochód z drzwiami tylnymi przeszklonymi otwieranymi pod kątem 90 stopni? Drzwi tylne otwierane pod kątem 90 stopni w żadnym stopniu nie ograniczają możliwości wjazdu wózka.

Odpowiedź:

TAK -  Zamawiający dopuści samochód z drzwiami tylnymi przeszklonymi otwieranymi pod kątem 90 stopni.

 

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści samochód z mechanizmem różnicowym o ograniczonym poślizgu w miejsce EDS, który pomaga w zmniejszeniu poślizgu kół, szczególnie na luźnych nawierzchniach? Kierując automatycznie moment obrotowy na najbardziej przyczepne koło zwiększa możliwości napędu na przednie koła i zapewnia wyższy poziom przyczepności i stabilności w trudnych warunkach.

Odpowiedź:

TAK - Zamawiający dopuści samochód z mechanizmem różnicowym o ograniczonym poślizgu w miejsce EDS, który pomaga w zmniejszeniu poślizgu kół, szczególnie na luźnych nawierzchniach.

 

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści radio bez czytnika CD posiadające odczyt MP3?

Odpowiedź:

TAK - Zamawiający dopuści radio bez czytnika CD posiadające odczyt MP3.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści samochód fabrycznie nowy rok produkcji 2022?

Odpowiedź:

TAK - Zamawiający dopuści samochód fabrycznie nowy rok produkcji 2022.

 

Pytanie 5

Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji zamówienia do 30 czerwca 2022 w związku z problemami produkcyjnymi w fabrykach samochodów spowodowanych pandemią. Termin 21.02.2022 jest terminem nierealnym do zrealizowania w przypadku samochodu z rocznika produkcji 2022.

Odpowiedź:

NIE - Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamówienia.

 

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści samochód z siedzeniami w III rzędzie w układzie 2+1 demontowanymi i składanymi. Wózek montowany zamiennie z podwójnym fotelem III rzędu siedzeń?

Odpowiedź:

TAK - Zamawiający dopuści samochód z siedzeniami w III rzędzie w układzie 2+1 demontowanymi i składanymi. Wózek montowany zamiennie z podwójnym fotelem III rzędu siedzeń.

 

Pytanie 7

Jaki średni roczny przebieg samochodu przewiduje Zamawiający. Informacja ta jest potrzebna do skalkulowania gwarancji?

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje średni roczny przebieg samochodu do 25 000 kilometrów.

 

Pytanie 8

Bardzo proszę o doprecyzowanie co do wymagań zamawiającego dotyczących spełnienia warunków ,,wykaz dostaw? i ,,informacja z banku?. Zamawiający nie określił czy wymaga jednej dostawy samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potwierdzenie spełnienia warunku i ewentualnie na jaką kwotę. Zamawiający nie wpisał jaką wysokość środków finansowych lub zdolność kredytową ma wykazać Wykonawca (kwota)

Odpowiedź dotycząca ,,wykaz dostaw?:

Zestawienie sporządza się w Załączniku nr 2C podając informacje dotyczące wykonanej przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminy składania ofert, jeżeli okres działalności jest krótszy ? w tym okresie, co najmniej 1 dostawie fabrycznie nowego pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych, o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych brutto 00/100).

Do wykazu należy załączyć dokument (np. referencje, protokół odbioru) potwierdzający, że dostawa wykazana w Załączniku nr 2C została wykonana lub jest wykonywana należycie.

Odpowiedź  dotycząca ,,informacja z banku?:

BEZ LIMITU
Treść w/w pytań wraz z odpowiedziami udostępniono na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem : www.dpsbielawki.com.

 

 

 

 

         Z poważaniem

                                                                  Przełożona Domu Zakonnego

Katarzyna Piotrkowska  

plik do pobrania w całości :       Bielawki