STAJNIA URBANOWO

Po dwuletniej przerwie, mogliśmy w końcu pojechać w nasze ulubione miejsce do Stajni Urbanowo. Szczęścia było co nie miara. Ogromna radość ze spotkania z Panią Anią i Panem Tomkiem i oczywiście z naszymi ukochanymi końmi. Dziękujemy za bardzo miło spędzony czas :) .


INFORMACJA O OTRZYMANIU GRANTU

 

 

 

 

INFORMACJA O OTRZYMANIU GRANTU

Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego
w Bielawkach otrzymał na rzecz Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych intelektualnie w Bielawkach Grant na realizację zadań polegających
na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników w ramach drugiego naboru
do projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi
zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych
i hospicjów na czas COVID-19” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie umowy
zawartej w dniu 30 czerwca 2020 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia, a Narodowym Funduszem Zdrowia.
Celem grantu jest wsparcie pracowników domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19.
Otrzymane w ramach grantu środki finansowe zostaną przeznaczone na wypłatę dodatków
do wynagrodzeń dla pielęgniarek, które – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia COVID-19
– ograniczyły swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy lub też które nigdy nie zrezygnowały z drugiego zatrudnienia,
gdyż nie posiadały drugiego miejsca pracy w okresie który obejmuje projekt.
Dodatki zostały wypłacone pracownikom za miesiące: wrzesień, październik, listopad 2021.
Wsparcie pracowników środkami pochodzącymi z Grantu częściowo zrekompensuje ciężką,
odpowiedzialną i niezbędną pracę na rzecz mieszkańców, będzie także formą docenienia pracy personelu medycznego
sprawującego bezpośrednią opiekę nad mieszkańcami oraz formą podziękowania za trud
jaki personel wkłada w zapewnienie bezpieczeństwa i opieki mieszkańcom naszego Domu.

Liczba pracowników objętych wsparciem: 2 kobiety.
Wysokość powierzonego grantu: 14.046,08 zł w tym:
1. ze środków UE 11.236,86 zł
2. ze środków Budżetu Państwa 2809,22 zł

oryginał dokumentu : informacja na strone NFZ II nabór

 


SIOSTRA GORETTI - imieniny Dyrektora Domu

5 lipiec imieniny Siostry Goretti, Dyrektora Domu, jak zawsze  -  msza w kaplicy / najważniejsza część dnia/, życzenia od mieszkańców i pracowników. W godzinach po południowych wspólna kawa i ciasto w parku. Dużo przytulasów i dużo radości.

 


POWITANIE WAKACJI

Oficjalnie lato i wakacje zostały powitane :). Były tańce na odczarowanie złej pogody :), słodkości, kawa i lody. Siostra Dyrektor obdarowała wszystkich opaskami z logo AGENCI BOGA, byśmy pamiętali o tym co boskie i cieszyli się z każdego dobrze przeżytego dnia, pomagali sobie wzajemnie i wspierali się.


Jeden dzień w Toruniu

Jeden dzień w Toruniu, spędzony intensywnie i ciekawie, rozpoczęty w Warsztatach Piernikarskich, gdzie zapoznaliśmy się z historią piernika i sami wyrabialiśmy pierniki. Spacerowaliśmy uliczkami starego Torunia poznając zabytki i podziwiając jego piękno. W przerwie obiad, kawa i lody. Rejs statkiem po Wiśle, czyli krótki relaks. Po rejsie ciąg dalszy zwiedzania i oczywiście czas na zakupy pierników i pamiątek. Zmęczeni ale zadowoleni wróciliśmy do domu. Pierwszy wyjazd po rocznej przerwie. Wspaniałe uczucie :).


DZIEŃ RODZINNY - DZIEŃ DZIECKA

DZIEŃ  RODZINNY - DZIEŃ DZIECKA - jak co roku obchodzony wspólnotowo starsi i młodsi mieszkańcy razem. Starsi świętowali Dzień Rodzinny, a młodsi obchodzili Dzień Dziecka. Były zawody na gokartach, wyścigi na rowerach, fitness z Mają Głowińską po rocznej przerwie. Po obiedzie zabawa przy muzyce na żywo oraz grill i słodkości.


FLEX w Tczewie - DAROWIZNA MASECZEK

lextronics International Poland Sp. z o.o. , z siedzibą w Tczewie przekazała kolejną darowiznę w postaci jednorazowych niemedycznych maseczek twarzowych, w ilości 950 sztuk.
BARDZO SERDECZNIE DZIĘKUJEMY :)

Flextronics International Poland Sp. z o.o. , z siedzibą w Tczewie przekazała w postaci darowizny 950 sztuk jednorazowych niemedycznych maseczek twarzowych.
BARDZO SERDECZNIE DZIĘKUJEMY :)


KONCERT KOLĘD w KAPLICY

20 stycznia mogliśmy posłuchać kolęd w wykonaniu mieszkańców, sióstr i pracowników Domu.  Koncert odbył się naszej Kaplicy i dostarczył nam radości i wzruszeń. Zaśpiewano między innymi kolędę po łacinie Adeste fideles, Bracia patrzcie jeno, jakaś światłość nad Betlejem, Gdy śliczna panna, Kolęda dla nieobecnych, nie było miejsca dla Ciebie, Mario czy ty wiesz, Skrzypi mróz, Cicha noc, Przekażmy sobie znak pokoju i jeszcze kilka innych. Piękny koncert, zaśpiewany z sercem. Dziękujemy :)


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY na dostawę produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych

Bielawki, 23.12.2020r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na „dostawę produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych dla Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach na rok 2021” wpłynęła jedna oferta od następującego podmiotu:

1) „TOMAX”, B. Sakowicz, M. Tuszyński s.j., ul. Droga Owidzka 1, 83-200 Starogard Gdański.

Zamawiający wybrał ofertę „TOMAX”, B. Sakowicz, M. Tuszyński s.j., ul. Droga Owidzka 1, 83-200 Starogard Gdański.

Dyrektor Domu

s. Katarzyna Piotrkowska