2.04.2006r.- I – ROCZNICA ŚMIERCI JANA PAWŁA II

,,I tłumy, tłumy serc ogarniętych przez jedno serce, jedno serce najprostsze, najcudowniejsze?. Godzina 13.00, kaplica Domu wypełniona po brzegi mieszkankami Domu, zaproszonymi gośćmi i mieszkańcami Bielawek. Wszyscy przyszli tu dla naszego ukochanego Jana Pawła II ? siewcy miłości. 2 kwietnia w I rocznicę śmierci papieża, odbyła się w kaplicy Domu uroczysta Msza św. w intencji rychłej beatyfikacji. Po Mszy św. został przedstawiony program słowno- muzyczny, zatytułowany ,,Profile Cyrenejczyka?, przygotowany przez grupę zaprzyjaźnionych z Domem osób ze Starogardu Gd. Zebrani w kaplicy słuchali go z zadumą i wzruszeniem, czego wyrazem były długie oklaski. Gdy skołczyły się uroczystości w kaplicy, zebrani przeszli na plac przed Domem, by obejrzeć wystawę prac, namalowanych przez dzieci i młodzież Kociewia, wśród których znajdowały się również prace naszych mieszkanek. Ostatnim punktem programu był, przejazd autokarem na Górę Jana Pawła II, gdzie zostały, zlozone kwiaty i zapalono znicze. Dyrektor Domu s. Alicja Gacioch poprowadzila Koronkę do Miłosierdzia Bożego, zaśpiewano ulubioną pieśń papieża ,,Barkę?. Ponowne spotkanie z Janem Pawłem II przypomniało wydarzenia z przed roku,ktore są ciągle żywe. Złączeni modlitwą czujemy jego obecność, jego siłę i tą wielką miłość, którą nas obdarzał i uczył, dzielić się nią z innymi. Życie w naszym Domu oparte jest na wzorcu normalnie funkcjonującej rodziny czyli całkowitej akceptacji i miłości. Przesłanie naszego ukochanego papieża, jest realizowane codziennie, we wszystkim co robimy. Uczymy się tej miłości od siebie nawzajem, mieszkanki i opiekunowie.