Pielgrzymka do Częstochowy


W dniu 13 października /środa/ mieszkańcy i pracownicy Domu udali się na pielgrzymkę autokarową na Jasną Górę do Częstochowy. O przewodnictwo duchowe poproszono ks. Artura, wikariusza z parafi Nowa Cerkiew. Podróż minęła w przyjaznej i radosnej atmosferze a pobyt u Matki Bożej na Jasnej Górze pozostawia niezatarte wspomnienia. Ks. Arturowi dziękujemy za ucztę duchową i wspólne pielgrzymowanie.


Piaseczno-pielgrzymowanie


Po rocznej przerwie pielgrzymowaliśmy do Piaseczna. Dołączyliśmy w Bielawkach do pielgrzymów ze Starogardu. Grupa liczyła 14 osób. Nasze pielgrzymowanie zakończyło się Mszą św. i Drogą Krzyżową w kościele w Piasecznie.


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Bielawki, 24.03.2021r.

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na „dostawy produktów do pielęgnacji ciała, produktów czyszczących i polerujących, produktów wyposażenia domu na rok 2021/2022rwpłynęły dwie oferty od następujących podmiotów:

1)  FARMPOL Sp.z o.o., ul. Geodetów 11, 80-298 Gdańsk,

2) ANNA S.C., D.STACHOWSKA, A.SAMULAK, M.SAMULAK, UL. STAWISZYŃSKA 127, 62-800 KALISZ

Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę: ANNA S.C., D.STACHOWSKA, A.SAMULAK, M.SAMULAK, UL. STAWISZYŃSKA 127, 62-800 KALISZ.

       Dyrektor Domu

Katarzyna Piotrkowska


Nasze małe święta

Mieszkanki z rodzinki V im. św. Dominika : Elżbieta, Lidia i Ewa obchodziły wspólnie urodziny w miesiącu marcu. Uroczystość, jak zwykle ciasta, tort, kawa i współmieszkanki tej rodzinki.  Na szczególną uwagę zasługują jednak prezenty, które otrzymały od swoich opiekunek widoczne na zdjęciach.

Naszym Solenizjantkom życzymy WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO

Piotr, mieszkaniec rodzinki III pod patronatem św. Tereski, obchodził po raz pierwszy urodziny u nas w domu, a do tego była to osiemnastka, taki malutki krok w dorosłość. Piotr mieszka w naszym Domu od 12 września tego roku. Jest bardzo miłym i grzecznym młodzieńcem, chętnym do współpracy, zawsze uśmiechniętym. Piotrusiowi życzymy, by znalazł u nas przyjaciół, zrozumienie, dobroć i miłość. Nie zastąpimy mu rodziny, ale z czasem na pewno bielawska wspólnota, stanie się dla niego drugim domem :).


BAL PRZEBIERAŃCÓW

BAL PRZEBIERAŃCÓW - 11 lutego nasi mieszkańcy mogli bawić się wspólnie na balu przebierańców. Wszyscy są  już zaszczepieni dwiema dawkami, więc takie spotkanie mogło się odbyć bez obaw, zresztą bawiliśmy tylko w swoim gronie. Na bal przybyli goście z różnych bajek i filmów :). Po kilkumiesięcznej przerwie zapał do tańca był ogromny, do tego różnorodność przebrań i kto się za nimi kryje, były dodatkową atrakcją. Było dużo radości i śmiechu :) .


INORMACJA O WYBORZE OFERTY na dostawę pieczywa i innych wypieków

Bielawki, 23.12.2020r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na „dostawę pieczywa i innych wypieków dla Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach na rok 2021 wpłynęła jedna oferta od następującego podmiotu:

1) Piekarnia – Ciastkarnia „U Karola” Sp. z o.o., ul. Wiślana 6A, 83-140 Gniew,

Zamawiający wybrał ofertę Piekarnia – Ciastkarnia „U Karola” Sp. z o.o., ul. Wiślana 6A, 83-140 Gniew.

Dyrektor Domu

s. Katarzyna Piotrkowska


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY na sukcesywną dostawę pieluchomajtek

Bielawki, 23.12.2020r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na „sukcesywną dostawę pieluchomajtek na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach na rok 2021” wpłynęła jedna oferta od następującego podmiotu:

1) FARMPOL Sp.z o.o., ul. Geodetów 11, 80-298 Gdańsk,

Zamawiający wybrał ofertę FARMPOL Sp.z o.o., ul. Geodetów 11, 80-298 Gdańsk.

Dyrektor Domu

s. Katarzyna Piotrkowska


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY na dostawę różnych artykułów spożywczych

Bielawki, 23.12.2020r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na „dostawę różnych artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach na rok 2021” wpłynęła jedna oferta od następującego podmiotu:

1) „SAD” Hurtownia Owocowo-Warzywna, Barbara Kreft, ul. Wybudowanie b/n, 83-110 Tczew

Zamawiający wybrał ofertę „SAD” Hurtownia Owocowo-Warzywna, Barbara Kreft, ul. Wybudowanie b/n, 83-110 Tczew.

Dyrektor Domu

s. Katarzyna Piotrkowska


PRZETARG na artykuły różne

Bielawki, 11.12.2020 r.

Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach                                                       

Bielawki 47, 83-130 Pelplin

Telefon/faks: (58) 536-16-59

Email: bielawki@op.pl

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek: 7:00  : 15:00.

                           

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z planowanym zakupem różnych artykułów spożywczych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach w 2021r. uprzejmie proszę o złożenie oferty cenowej zgodnie z załączonymi dokumentami.

 

 1. Zamawiający:

Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach

Bielawki 47

83-130 Pelplin

tel.(58) 536-16-59

NIP: 593-21-33-096

 1. Przedmiot zapytania ofertowego:
 2. Przedmiotem zamówienia jest: DOSTAWA różnych artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach według zestawienia rodzajowo – ilościowo - wartościowego opisanego w Załączniku nr A do FORMULARZA OFERTY.
 3. Zestawienie rodzajowo – ilościowo – wartościowe zawarte w Załączniku nr A w rubryce 4 zawiera prognozowane (szacunkowe) zapotrzebowanie asortymentu (przedmiotu dostawy) w okresie jednego roku i są to wielkości orientacyjne, przyjęte dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty.

III. Termin realizacji i istotne warunki zamówienia:

 1. 1. Artykuły spożywcze dostarczane będą raz w tygodniu w godzinach od 9:00 do 12:00, a w razie potrzeby dwa razy w tygodniu do siedziby Zamawiającego, zgodnie ze złożonym telefonicznie lub faksem zamówieniem, poprzedzającym dzień dostawy towaru.
 2. Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia przedmiotu zamówienia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, znajdujących się w jego siedzibie. Dostawa, rozładunek i wniesienie realizowane będą na koszt dostawy wkalkulowany w cenę dostarczanych produktów.

3.W związku ograniczeniami związanymi z zagrożeniem epidemicznym rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania szczególnych środków ostrożności, tzn. przed wejściem do budynku  DPS-u zdezynfekować ręce, nałożyć rękawiczki ochronne oraz maseczkę ochronną na twarz.

4.W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z zamówieniem, przeterminowanego lub złej jakości Wykonawca na swój koszt dokona wymiany takiego towaru w tym samym dniu, w którym miała miejsce dostawa.

 1. Zamawiający wymaga, aby dostarczone produkty pakowane były w oryginalnych opakowaniach, posiadały etykietę w języku polskim zawierającą co najmniej:
 • nazwę produktu,
 • wykaz składników,
 • datę produkcji,
 • nazwę i adres producenta,
 • masę netto,
 • datę przydatności do spożycia,
 • datę minimalnej przydatności trwałości do spożycia,
 • zawartość netto wyrażonej w jednostkach miary.
 • oznaczenie partii produkcyjnej umożliwiającej identyfikację artykułu.

TOWAR NIE POSIADAJĄCY ETYKIETY BĘDZIE BEZWZGLEDNIE ZWRACANY DO DOSTAWCY!!!

Nie dopuszcza się dostarczenia w opakowaniach zastępczych, uszkodzonych, czy zbiorczych. Towary powinny być pakowane w opakowaniach  podanych w zestawieniu ZAŁACZNIK A.

 

 1. Pojemniki oraz opakowania muszą posiadać atest PZH odnośnie dopuszczenia do kontaktu z żywnością. Powinny być gładkie, czyste, łatwe do mycia i dezynfekcji.

 

 1. Przedmiot zamówienia powinien być dobry jakościowo i posiadać co najmniej:
 2. a) 14-dniowy termin do spożycia w przypadku mleka pasteryzowanego, twarogów,
 3. b) 14-dniowy termin do spożycia w przypadku śmietany pasteryzowanej, jogurtów,
 4. c) 30-dniowy termin do spożycia w przypadku serów żółtych, topionych, mleka UHT, śmietany UHT, majonezów, musztardy, tłuszczów roślinnych i zwierzęcych,
 5. d) 60-dniowy termin do spożycia w przypadku produktów sypkich.

 

 1. Proces dostawy będącej przedmiotem zamówienia powinien być zgodny z obowiązującymi przez Wykonawcę systemem HACCP w przetwórstwie spożywczym.

 

 1. Zamawiający informuje, iż w niektórych pozycjach w zestawieniu rodzajowo-ilościowo-wartościowym przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów bądź pochodzenia. Wskazania te mają charakter przykładowy, określają jedynie klasę i standard zamawianych wyrobów. Zamawiający dopuszcza w tych przypadkach składanie ofert na rozwiązania równoważne, a zatem zaoferowanie produktu o takim samym składzie, jakości i właściwościach organoleptycznych (kolor, konsystencja, zapach, smak) w opakowaniu, którego rodzaj i wielkość wskazał Zamawiający w ww. formularzu. Wykonawca powołujący się na te rozwiązania zobowiązany jest wykazać, że oferowane artykuły spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym, przy zachowaniu cech jakościowych produktów. Z załączonych do oferty dokumentów w sposób nie budzący wątpliwości powinno zatem wynikać, iż zaoferowany artykuł równoważny posiada parametry nie gorsze niż te, które w Formularzu cenowym wskazał Zamawiający.

Zaproponowanie w ofercie artykułów o parametrach gorszych aniżeli podane w zestawieniu rodzajowo-ilościowo-wartościowym do zapytania ofertowego spowoduje odrzucenie oferty bądź rozwiązanie umowy.

UWAGA!!

W niektórych pozycjach w zestawieniu rodzajowo-ilościowo-wartościowym nie wpisano „lub równoważne”, co oznacza, że Zamawiający nie dopuszcza składania produktu równoważnego/zamiennego.

 

 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się ceną.

 

 1. Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze ciągu 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

 

 1. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania jakiejkolwiek oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia zapytania o cenę bez podania przyczyn w każdym czasie.

 

 1. Termin realizacji zamówienia (12 m-cy): od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach zaznacza, iż Wykonawca może ulec zmianie w przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym zapytaniu.

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty:
 2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 3. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.
 4. Oferta i wszystkie załączniki muszą być opieczętowane pieczęcią firmową i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji.
 5. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
 6. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.
 7. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 8. Oferta musi obejmować całość zamówienia.
 9. Oferty częściowe oraz oferty wariantowe zostaną odrzucone.
 10. Oferta winna być przygotowana na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.
 11. Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dołączyć do oferty Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków w udziale w zapytaniu ofertowym:
 12. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne - Załącznik nr 2.
 13. Oświadczenie o spełnieniu koniecznych wymagań higieniczno - sanitarne w procesie produkcji i obrocie żywnością - Załącznik nr 3.
 14. Składanie ofert.
 15. Ofertę wraz z załącznikami opatrzoną nazwą zamówienia: ,,Oferta na  dostawę różnych artykułów spożywczych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach w 2021r". należy złożyć do dnia 17.12.2020 r. do godz. 14:00:
 • w siedzibie Zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej Bielawki 47; 83-130 Pelplin (Budynek Główny – administracja) lub,
 • przesłać na pocztę e-mail: bielawki@op.pl za potwierdzeniem odbioru i oryginał dostarczyć przy podpisaniu umowy.

 

 1. Oferta Wykonawcy złożona po terminie zostanie zniszczona komisyjnie w siedzibie Zamawiającego. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową, czy kurierską.
 2. O wyborze najbardziej odpowiadającej oferty Zamawiający ogłosi na stronie internetowej.

 

 

 1. Z Wykonawcą, który złoży najlepiej odpowiadającą ofertę zostanie zawarta umowa (wzór umowy stanowi Załącznik Nr 4). Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy do Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach następujące kserokopie dokumentów potwierdzone „za zgodność z oryginałem":
 • wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS,
 • zaświadczenie o numerze NIP,
 • zaświadczenie o numerze REGON.

 

 1. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:

Małgorzata Gładykowska (58) 536-16-59, adres e-mail: bielawki@op.pl

Korespondencja w sprawie Zamówienia : fax (58) 536-16-59.

 

VII. Inne postanowienia

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość w każdym czasie dokonania zmian lub odwołania warunków zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym. W przypadku wprowadzenia zmian Zamawiający ogłosi to na swojej stronie internetowej: dpsbielawki.com i każda zmiana staje się wiążąca od chwili ogłoszenia.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyny.
 3. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu unieważnienia postępowania.

4.Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w siedzibie Zamawiającego bez udziału Wykonawców.

 1. Wykonawca może składać pytania do Zamawiającego odnośnie Zapytania ofertowego na adres e-mail: bielawki@op.pl do dnia 14.12.2020r. do godz. 12:00. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie udzielania odpowiedzi na pytania Wykonawców zadane po tym terminie.

4.Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w siedzibie Zamawiającego bez udziału Wykonawców.

 

VIII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pana(ni) danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach, Bielawki 47, 83-130 Pelplin, NIP: 5932133096, REGON: 040000049.

2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pan(ni się skontaktować w sprawach ochrony Pana(ni) danych osobowych i realizacji swoich praw pod następującym adresem poczty elektronicznej: administracja@dpsbielawki.pl lub pisemnie na adres: Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach, Bielawki 47, 83-130 Pelplin.

3.Pana(ni) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę różnych artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach w 2021” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.

 1. Odbiorcami Pana(ni) danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 701– 705 Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93).
 2. Pana(ni) dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
 3. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Kodeksu cywilnego, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Kodeks cywilny.
 4. W odniesieniu do Pana(ni) danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
 5. Administrator nie przewiduje przekazywania Pana(ni) danych do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
 6. Posiada Pan(ni):
 7. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana(ni) dotyczących,

b.na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana(ni) danych osobowych,

 1. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO*,
 2. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pana(ni), że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 3. nie przysługuje Panu(ni):
 4. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 5. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 6. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Szczegółowe informacje na temat Ochrony Danych zamieszczamy w Polityce Prywatności dostępnej w naszej placówce oraz na naszej stronie internetowej.

 

Załącznik nr 1 – Oferta cenowa.

Załącznik nr A – Zestawienie rodzajowo – ilościowe- wartościowe.

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o                      zamówienie publiczne.

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu koniecznych wymagań higieniczno -                                sanitarnych w procesie produkcji i obrocie żywnością.

Załącznik nr 4 – Istotne postanowienia umowy- wzór umowy.

                                                                                                Dyrektor Domu
mgr Katarzyna Piotrkowska

 

 

PLIK DO POBRANIA W CAŁOŚCI - art. różne 2021r


PRZETARG na zakup i sukcesywne dostawy wyrobów medycznych – pieluchomajtek

Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach                                    Bielawki, 11.12.2020r.                                                   

Bielawki 47

83-130 Pelplin

Telefon/faks: (58) 536-16-59

E-mail: bielawki@op.pl

Godziny pracy: poniedziałek – piątek: 7:00 – 15:00

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE

 1. ZAMAWIAJĄCY:

Dom Pomocy Społecznej

Bielawki 47, 83-130 Pelplin

NIP : 593-21-33-096

REGON: 040000049

Email: bielawki@op.pl

Telefon/faks: (58) 536-16-59

Godziny urzędowania: 7:00 – 15:00 w dni robocze.

 

II . OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy wyrobów medycznych pieluchomajtek (refundowanych przez NFZ wg obowiązujących przepisów) dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach tj. dla dzieci i osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, mających problem z nietrzymaniem moczu. Wielkość i rodzaj przedmiotu zamówienia zawiera formularz OFERTA CENOWA - ZESTAWIENIE RODZAJOWO – ILOŚCIOWO – WARTOŚCIOWE stanowiący Załącznik nr 1. Określone w Załączniku nr 1 ilości pieluchomajtek są szacunkowe.

Zamawiający zastrzega możliwość zamówienia ilości mniejszej. Niewyczerpanie określonej ilości szacunkowej nie powoduje roszczeń w stosunku za ilości zrealizowane. Ponadto przewiduje się przesunięcia ilościowe z zakresie rozmiarów (niewyczerpanie ilości jednego rozmiaru a zwiększenie ilości innego rozmiaru).

 

III.  SPECYFIKACJA PRZEDMIOTÓW ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Oferowany przedmiot zamówienia musi być oznaczony znakiem CE, objęty odpowiednimi atestami oraz spełniający wymogi norm jakościowych i technologii produkcji określonych w Polskich Normach. W tym spełniający wymogi normy ISO-11948 w zakresie chłonności dot. pieluchomajtek. Wykonawca odpowiada za jakość i termin ważności dostarczonego towaru. Termin ważności dostarczonego przedmiotu zamówienia wynosi minimum 6 m-cy licząc od dnia dostawy do Zamawiającego.

Pieluchomajtki o wysokiej chłonności przeznaczone dla osób z ciężkim i bardzo ciężkim problemem nietrzymania moczu – pieluchomajtki nocne. Mogące być stosowane zarówno u osób prowadzących aktywny tryb życia jak i u osób obłożnie chorych. Mogą być stosowane zarówno przy nietrzymaniu moczu, jak i przy inkontynencji kałowej

 

Właściwości pieluchomajtek:

 1. a) oddychające - warstwa zewnętrzna zbudowana z paraprzepuszczalnego materiału, sprawiająca, że skóra swobodnie oddycha,
 2. b) podwójny system dopasowania – wygoda i bezpieczeństwo:
 • ściągacz taliowy,

-podwójne przylepcorzepy; możliwość wielokrotnego zapinania i odklejania przylepcorzepów bez ryzyka rozerwania warstwy zewnętrznej pieluchomajtek,

 1. c) podwójny wkład chłonny z antybakteryjnym superabsorbentem z właściwością neutralizacji nieprzyjemnego zapachu – wysoka chłonność i poczucie suchości,
 2. d) elastyczne ściągacze w kroczu i wewnętrzne hydrofobowe falbanki boczne zapobiegające wyciekom – większe bezpieczeństwo,
 3. e) identyfikator wilgotności – informacja o potrzebie zmiany wyrobu idealne w czasie dłuższych przerw między zmianami pieluchy.
 4. f) nie mogą zawierać elementów lateksowych,
 5. g) testowane dermatologicznie – uzyskały rekomendację dermatologów w oparciu o przeprowadzone niezależne badania dermatologiczne,
 6. h) minimalna chłonność pieluchomajtek:
 7. Pieluchomajtki S  – 1 900 ml.
 8. Pieluchomajtki M  – 2 600 ml.
 9. Pieluchomajtki L – 2 800 ml.
 10. Pieluchomajtki XL – 2 800 ml.
 11. WARUNKI WYKONYWANIA DOSTAWY :
 12. Zamawiający zobowiązuje się do przygotowania imiennych wniosków na pieluchomajtki na aktualnych drukach.

 

 1. Wnioski na pieluchomajtki Wykonawca jest zobowiązany odbierać od Zamawiającego własnym transportem i na własny koszt, w uzgodnionym z Zamawiającym terminie. Po zrealizowaniu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia realizacji zamówienia na Zleceniu na zaopatrzenie w środki pomocnicze przysługujące kwartalnie oraz do dostarczenia Zamawiającemu kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem Zlecenia na zaopatrzenie w środki pomocnicze przysługujące kwartalnie (z wypełnionym potwierdzeniem prawa do refundacji w terminie 7 dni od zrealizowania zamówienia).

 

 1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia własnym transportem i na własny koszt do Zamawiającego w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 11:00. Realizacja zamówienia w ciągu 3 dni od zgłoszenia zamówienia.

Miejscem dostawy jest Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach  (pomieszczenie w piwnicy w Budynku Głównym). Dostawa obejmuje również wniesienie przez pracowników Wykonawcy zamówionego towaru do wskazanego przez Zamawiającego magazynu. Pracownik Wykonawcy zobowiązany jest poukładać w wyznaczonym magazynie pieluchomajtki wg rozmiarów w celu zweryfikowania prawidłowej ilości i jakości dostawy zamówienia w danym dniu.

 

 1. Dostawy winny być realizowane przystosowanym do tego celu transportem i w oryginalnych opakowaniach

 

 1. W przypadku ujawnienia braków ilościowych, ceny niezgodnej z ofertą, lub wad jakościowych – Zamawiający poinformuje Wykonawcę o fakcie ich zaistnienia, które zostaną niezwłocznie usunięte.

 

 1. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia Faktury VAT zbiorczej i do dostarczenia jej Zamawiającemu w DNIU DOSTAWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawca zobowiązuje się wystawić faktury VAT, z wyszczególnieniem: kwoty płatności Zamawiającego do limitu ceny, o której mowa w przepisach o NFZ, kwoty płatności mieszkańca powyżej limitu ceny z wyszczególnieniem danych mieszkańca: imię i nazwisko oraz kwoty refundacji przez NFZ.

 

 1. O refundację z NFZ Dostawca stara się we własnym zakresie.

 

 1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności (pomniejszonej o refundację z NFZ oraz pomniejszonej o płatność mieszkańca) za wykonane dostawy, będącej sumą kwot wynikających z przemnożenia ilości rzeczywiście dostarczonych przez ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w formularzu asortymentowo-ilościowym.

 

 1. Płatność za każdą dostawę realizowana będzie przez Zamawiającego przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto (w Fakturze) w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury VAT, po uprzednio zrealizowanej dostawie. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

 

3.W związku z ograniczeniami związanymi z zagrożeniem epidemicznym rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania szczególnych środków ostrożności, tzn. przed wejściem do budynku  DPS-u zdezynfekować ręce, nałożyć rękawiczki ochronne oraz maseczkę ochronną na twarz.

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 2. Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie handlu objętym przedmiotem zamówienia co najmniej od roku.
 3. Są dopuszczeni do obrotu prawnego zgodnie z wymogami ustawowymi.

 

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

 

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.
 3. Oferta i wszystkie załączniki muszą być opieczętowane pieczęcią firmową i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji.
 4. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
 5. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
 6. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.
 7. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 8. Oferta musi obejmować całość zamówienia.
 9. Oferty częściowe oraz oferty wariantowe zostaną odrzucone.
 10. Oferta winna być przygotowana na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1.
 11. Zamawiający zaznacza, że może zamknąć postępowanie bez wybrania jakiejkolwiek oferty.

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie trzeba dołączyć do oferty Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków w udziale w zapytaniu ofertowym:

1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne – Załącznik nr 2.

2) Bezpłatne próbki oferowanych produktów wraz z kartami charakterystyki.

 1. Składanie ofert.
 2. Ofertę należy złożyć do dnia 17.12.2020r. do godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej Bielawki 47; 83-130 Pelplin (Budynek Główny - Administracja). Oferta powinna być opatrzona nazwą zamówienia: ,,Oferta na  sukcesywną dostawę pieluchomajtek na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach w 2021 r".

 

 1. Oferta Wykonawcy złożona po terminie zostanie zniszczona komisyjnie w siedzibie Zamawiającego. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową, czy kurierską.

 

 1. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:
 2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się odpowiednią jakością oraz ceną, w związku z tym prosimy o dostarczenie bezpłatnych próbek wraz z kartami charakterystyki oferowanych produktów.

 

 1. Zamawiający zaznacza, że jeżeli przedmiot zamówienia w trakcie użytkowania go nie będzie spełniał oczekiwań jakościowych Zamawiającego - Zamawiający może wypowiedzieć umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 2. O wyborze najlepszej oferty Zamawiający powiadomi Wykonawców pisemnie.
 3. Z Wykonawcą, który złoży najdogodniejszą ofertę zostanie zawarta umowa (wzór umowy stanowi Załącznik Nr 3). Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy do Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach następujące kserokopie dokumentów potwierdzone ,,za zgodność z oryginałem":
 • wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS,
 • zaświadczenie o numerze NIP,
 • zaświadczenie o numerze REGON.
 1. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:

Małgorzata Gładykowska (58) 536-16-59, adres e-mail: bielawki@op.pl

Korespondencja w sprawie Zamówienia : fax (58) 536-16-59.

 

 1. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY
 2. Zamawiający dopuszcza zmianę ceny jednostkowej brutto w sytuacji zmiany stawki podatku VAT wynikającej z obowiązującego prawa.
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość w każdym czasie dokonania zmian lub odwołania warunków zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym. W przypadku wprowadzenia zmian Zamawiający ogłosi to na swojej stronie internetowej: dpsbielawki.com i każda zmiana staje się wiążąca od chwili ogłoszenia.
 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyny.
 5. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu unieważnienia postępowania.
 6. Zamawiający zaznacza, że nie będzie zwracał próbek Wykonawcom, nawet tym, których ofert nie wybrano.
 7. Wykonawca może składać pytania do Zapytania ofertowego na adres e-mail: bielawki@op.pl do dnia 14.12.2020. Do godz. 15:00. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie udzielania odpowiedzi na pytania Wykonawców zadane po tym terminie.

7.Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w siedzibie Zamawiającego bez udziału Wykonawców.

 

XII.Klauzula informacyjna z art. 13 RODO:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pana(ni) danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach, Bielawki 47, 83-130 Pelplin, NIP: 5932133096, REGON: 040000049.

2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pan(ni się skontaktować w sprawach ochrony Pana(ni) danych osobowych i realizacji swoich praw pod następującym adresem poczty elektronicznej: administracja@dpsbielawki.pl lub pisemnie na adres: Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach, Bielawki 47, 83-130 Pelplin.

3.Pana(ni) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na  „Zakup i sukcesywne dostawy wyrobów medycznych pieluchomajtek dla Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach w 2021r.". prowadzonym w trybie zapytania ofertowego w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.

 1. Odbiorcami Pana(ni) danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 701– 705 Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93).
 2. Pana(ni) dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
 3. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Kodeksu cywilnego, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Kodeks cywilny.
 4. W odniesieniu do Pana(ni) danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
 5. Administrator nie przewiduje przekazywania Pana(ni) danych do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
 6. Posiada Pan(ni):
 7. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana(ni) dotyczących,

b.na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana(ni) danych osobowych,

 1. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO*,
 2. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pana(ni), że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 3. nie przysługuje Panu(ni):
 4. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 5. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 6. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Szczegółowe informacje na temat Ochrony Danych zamieszczamy w Polityce Prywatności dostępnej w naszej placówce oraz na naszej stronie internetowej.

 

XIII. ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 –  Oferta cenowa - Zestawienie rodzajowo – ilościowe- wartościowe - Pieluchomajtek.

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Załącznik nr 3 – Istotne postanowienia umowy - wzór umowy.

 

                                                                                         Dyrektor Domu
mgr Katarzyna Piotrkowska

PLIK DO POBRANIA W CAŁOŚCI  -   pieluchomajtki 2021r