ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU postępowania prowadzonego w trybie art. 701 – 70 5 kodeksu cywilnego na zadanie pn.: „Remont budynku głównego mieszkalnego Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach”

Dom Zakonny Zgromadzenia Bielawki, 04.04.2024r.
Sióstr Benedyktynek Samarytanek
Krzyża Chrystusowego,
Bielawki 47, 83-130 Pelplin

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: przetargu nieograniczonego prowadzonego w trybie art. 701 – 70 5 kodeksu cywilnego na zadanie pn.: „Remont budynku głównego mieszkalnego Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach”.

 

Zamawiający, Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Bielawkach, działając na podstawie Regulaminu przetargu informuje, że przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało UNIEWAŻNIONE.

UZASADNIENIE
1. Do Zamawiającego w terminie do 29.03.2024r. do godz. 12:00 wpłynęła jedna oferta od firmy EKO-TECH KAROL SŁOMSKI, UL. KONOPNICKIEJ 16, 83-140 GNIEW.
2. Zamawiający odrzucił ofertę firmy EKO-TECH KAROL SŁOMSKI, UL. KONOPNICKIEJ 16, 83-140 GNIEW, gdyż firma nie spełnia wymagań określonych w Regulaminie przetargu dot. Pkt 5, Ppkt 5.1.1. (myślnik drugi).
3. W związku z zaistniałą sytuacją, Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostaje UNIEWAŻNIONE.

Z poważaniem
Przełożona Domu
s. mgr Katarzyna Piotrkowska