II Spotkanie wakacyjne 23 lipiec 2006r.

Dnia 23 lipca na terenie Domu odbyło się spotkanie wakacyjne mieszkanek z rodzinami pracowników DPS oraz dziećmi i młodzieżą wsi Bielawki. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. w kaplicy sprawowaną przez ks. Proboszcza z parafii Nowa Cerkiew. Po Mszy św. wszyscy zebrani - goście i mieszkanki przeszli do parku. Dyrektor Domu s. Alicja Gacioch powitała wszystkich bardzo serdecznie i zapowiedziała program artystyczny, przygotowany przez mieszkanki. W dalszej części programu zabawiał wszystkich zaprzyjaźniony z Domem zespół muzyczny ze Starogardu Gd., w przerwach przeprowadzano zabawy i konkursy. W parku przygotowano również poczęstunek w postaci słodyczy, napojów i owoców, rozpalono grill i pieczono kiełbaski. Dzień był piękny, upalny, więc znakomitą ochłodą były lody. Wszyscy bawili się wspaniale, radość malowała się na twarzach, a uśmiech i wzajemna akceptacja promieniała wszędzie. Było to już drugie takie spotkanie, więc integracja była tym pełniejsza. Spotkanie pozwoliło zbliżyć się jeszcze bardziej obu środowiskom.


IV Wojewódzki Przegląd Twórczości Artystycznej-Stanisławie 2006

28 czerwca mieszkanki uczestniczyły w Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych w Stanisławiu. Siedmio osobowa grupa i dwóch instruktorów, zaprezentowała część dorobku artystycznego, na który składały się rękodzieło i muzyka. Mieszkanki zaśpiewały dwie piosenki przy akompaniamencie gitary i tamburyna, oraz same pokazywały w jaki sposób pracują na warsztatach ( dziergały na szydełku, wyszywały ściegiem prostym i na kanwie).Mieszkanki miały możliwość zapoznania się z twórczością innych Domów i skonfrontowania się z nimi. Poznały nowych ludzi, a przede wszystkim miło spędziły czas, bawiąc się i ucząc.


27.06.2006r. - Msza św. Prymicyjna

27 czerwca w kaplicy Domu była sprawowana Msza św. Prymicyjna przez ks. Daniela Krefta. Uczestniczyły w niej wszystkie mieszanki, siostry i pracownicy. Na zakończenie Mszy św. zostało udzielone błogosławieństwo wszystkim zebranym w kaplicy. Następnie mieszkanki podziękowały ks. Danielowi, złożyły życzenia, wręczyły kwiaty i drobne upominki wykonane przez siebie na warsztatach. Takie piękne chwile na długo pozostaną w pamięci.