II Spotkanie wakacyjne 23 lipiec 2006r.

Dnia 23 lipca na terenie Domu odbyło się spotkanie wakacyjne mieszkanek z rodzinami pracowników DPS oraz dziećmi i młodzieżą wsi Bielawki. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. w kaplicy sprawowaną przez ks. Proboszcza z parafii Nowa Cerkiew. Po Mszy św. wszyscy zebrani – goście i mieszkanki przeszli do parku. Dyrektor Domu s. Alicja Gacioch powitała wszystkich bardzo serdecznie i zapowiedziała program artystyczny, przygotowany przez mieszkanki. W dalszej części programu zabawiał wszystkich zaprzyjaźniony z Domem zespół muzyczny ze Starogardu Gd., w przerwach przeprowadzano zabawy i konkursy. W parku przygotowano również poczęstunek w postaci słodyczy, napojów i owoców, rozpalono grill i pieczono kiełbaski. Dzień był piękny, upalny, więc znakomitą ochłodą były lody. Wszyscy bawili się wspaniale, radość malowała się na twarzach, a uśmiech i wzajemna akceptacja promieniała wszędzie. Było to już drugie takie spotkanie, więc integracja była tym pełniejsza. Spotkanie pozwoliło zbliżyć się jeszcze bardziej obu środowiskom.