INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Bielawki, 23.07.2018r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy przetargu nieograniczonego na budowę pn.: „Przebudowa budynku zamieszkania zbiorowego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek usług terapeutyczno-rehabilitacyjno-edukacyjnych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach.”

Zamawiający informuje, że w terminie do 30.05.2018 r. do godz. 10:00 wpłynęła jedna oferta:

 

1.  Oferty :    DROGPOL

                        Monika Puczyńska,

                        ul. Andersena 12c/12,

                        83-110 Tczew

  2. Cena brutto w zł   -  1 013 775,41 zł
  3. Termin wykonania zamówienia :  06.06.2018r.- 20.11.2018r.,  skrócenie terminu wykonania o 10 dni.
   4. Gwarancja  i rękojmia  -  60 miesięcy
 

W związku z tym, że wpłynęła jedna oferta i wartość tej oferty przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzył przeznaczyć na realizację zamówienia

–  Zamawiający dokonał zmiany w projekcie odnośnie materiałów, które miały być użyte do realizacji w/w zadania.

W związku z powyższym Zamawiający na nowo przeprowadził z Wykonawcą uzgodnienia materiałowe oraz  uzgodnienia  cenowe.

 

                                                                                                                            Z poważaniem
                                                                                                      s. mgr Katarzyna Piotrkowska


NEPTUN GYM FITNES i GRODZISKO w OWIDZU, WĘDKOWANIE

WĘDKOWANIE, czyli łowienie ryb ...

 Wyjazd do Klubu Fitnes, Grodziska w Owidzu /9 .07/ i łowienie ryb czyli wędkowanie /10.07/, miało na celu poznanie innych możliwości spędzania czasu wolnego z pożytkiem dla zdrowia, czyli poprawienia kondycji fizycznej oraz relaksacji i odpoczynku na łonie natury.  


Siostra Goretti - imieniny Dyrektora Domu

W dniu 5 lipca przypadają imieniny Siostry Goretti Dyrektora naszego Domu. Dzień ten szczególny dla mieszkańców i pracowników rozpoczął się mszą w kaplicy, po której złożono życzenia i drobne upominki. O godz.12.30 mieszkańcy i pracownicy spotkali się z S. Dyrektor w sali widowiskowej i wspólnie świętowano ten radosny czas przy kawie i słodkościach. Siostrze Dyrektor życzymy zdrowia i dużo sił do dalszej pracy i posługi. 


Pelplińska Orkiestra Dęta

PELPLIŃSKA ORKIESTRA DĘTA dała oficjalnych 85 koncertów i niezliczoną ilość występów okazjonalnych. Pelplińska Orkiestra Dęta pod kierunkiem twórcy i kapelmistrza Tadeusza Negowskiego obchodzi 10 – lecie powstania. Koncert w DPS w Pelplinie na którym byliśmy, kończył obchody tego 10 - lecia. Dziękujemy organizatorom za zaproszenie, miłe przyjęcie i poczęstunek :).