70 - dziesiątka Pani Krysiuni

Pani Krystyna, Krysiunia, Krysieńka a czasami Krycha :), jak jest dokuczliwa i złośliwie uparta, ale to bywa rzadko :). Krystyna zamieszkała w Domu w Bielawkach 18.12.1974 r. i w chwili obecnej jest najstarszą wiekiem i stażem mieszkania w tym Domu. Krysia to przemiła osoba, ciepła, zawsze pamiętająca o tych, których bardzo lubi. Jest rezolutna, nie pozwali sobie wejść na głowę. Po mimo wieku i niepełnosprawności jest pełna energii. Pasją życia Krysiuni jest haft krzyżykowy, jak ona to mówi "kochanieńka krzyżyczkami wyszyję ", a chęci ma tak wielkie, że wyszyłaby wszystko co zobaczy /chociaż możliwości już mniejsze/. O Krysi można by opowieść napisać. Jest to osoba barwna, daje często wiele powodów do uśmiechu, dobrze, że jest, bez niej nasza        codzienność nie będzie już taka sama. Krysieńko żyj sto i jeszcze dłużej, tego Ci z głębi naszych serc życzymy :)).


 Informacja o realizacji zadania realizowanego w ramach dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku  w ramach umowy dotacji nr WFOŚ

 Informacja o realizacji zadania realizowanego w ramach dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku  w ramach umowy dotacji nr WFOŚ/D/485/1482/2019

 

 1. Nazwa zadania: Przeprowadzenie modernizacji przepompowni ścieków dla Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach.
 2. Koszt kwalifikowany zadania: 147 600,00 zł.
 3. Kwota oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku: Kwota dofinansowana zadania przez WFOŚiGW w Gdańsku 118 000,00 zł. w formie dotacji. Dotacja przeznaczona w całości na wydatki i zakupy inwestycyjne.
 4. Informacja o dofinansowaniu ze środków WGOŚiGW w Gdańsku: Zadanie dofinansowane zgodnie z umową na kwotę 118 000,00 zł.

 

 1. Opis zadania:

 

W Domu Pomocy Społecznej istniejące budynki mieszkalne dla niepełnosprawnych mieszkańców są połączone grawitacyjną siecią kanalizacji sanitarnej do przepompowni lokalnych, z których ścieki podawane są rurociągiem tłoczonym do zbiorników przepompowni głównej. Z przepompowni głównej również za pomocą rurociągu tłoczonego ścieki są transportowane do reaktora SBR ciśnieniowej oczyszczalni ścieków. W ubiegłym roku dzięki dofinansowaniu WFOŚiGW w Gdańsku oczyszczalnia ścieków została zmodernizowana. Obecnie oczyszczalnia pracuje bezawaryjnie osiągając zamierzony efekt ekologiczny, co potwierdzają prowadzone cykliczne badania. Niestety ze względu na brak środków, nie została przeprowadzona modernizacja istniejących przepompowni (lokalnych i głównej). Obecnie wymagane jest bardzo częste wykonywanie napraw elektrycznych oraz czyszczenie pomp tłoczących (notoryczne zapychanie się otworów i wirników pomp). Mając na uwadze potrzeby naszych mieszkańców i zwiększającą się ich liczbę, w ciągu ostatnich lat przeprowadziliśmy modernizację istniejących i budowę nowych obiektów mieszkalnych. Lokalizacja nowo wybudowanych budynków wymusiła podłączenie trzech z nich (70 miejsc mieszkalnych) do jednej z przepompowni lokalnych. Zwiększony napływ ścieków do przepompowni powoduje wydłużony czas pracy pompy tłocznej, zaś dopływające wraz ze ściekami zanieczyszczenia stałe (artykuły higieniczne, resztki spożywcze, opakowania z tworzyw sztucznych) powodują zapychanie się otworów ssących pompy, unieruchomienie ich wirników, w efekcie czego dochodzi do uszkodzenia urządzenia. Ze względu na specyfikę naszego Domu, który jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie nie unikniemy zanieczyszczeń stałych. W związku z powyższym konieczne jest zainstalowanie w omawianej przepompowni lokalnej kraty na skratki, która wychwyci dopływające elementy stałe. Konieczne również wydaje się zamontowanie w przepompowni pompy tłocznej o zwiększonej wydajności. Podczas modernizacji omawianej przepompowni, należy również wykonać izolacje powierzchni betonowych, przebudowę pokrywy stropowej oraz montaż nowych włazów. Należy również wykonać nową szafkę elektryczną. Teren obiektu należy odpowiednio zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych.

 1. Strona główna dotującego www.wfos.gdansk.pl
 2. Sprawozdanie z realizacji zadania:

Modernizacja przepompowni ścieków została zrealizowana całościowo.

Wykonano:

 • demontaż istniejącej armatury w zbiorniku przepompowni,
 • oczyszczenie wewnętrznej powierzchni zbiornika,
 • nałożenie izolacji zabezpieczających na wewnętrzną powierzchnię zbiornika,
 • montaż armatury (rurociągi, zasuwy zwrotne, uszczelki, flansze, kołnierze, śruby),
 • montaż kraty na skratki,
 • montaż pompy zatapialnej wraz z oprzyrządowaniem,
 • montaż żurawika do wyciągania pompy,
 • montaż wyłączników pływakowych,
 • wykonanie szafki sterowniczej wraz z oprogramowaniem,
 • przebudowa pokrywy przepompowni wraz z montażem włazu technologicznego oraz kominków wentylacyjnych,
 • wykonanie barierek ochronnych ograniczających wejście na teren przepompowni osób nieupoważnionych.

 

Realizacja zadania przyniosła efekty w postaci separacji zanieczyszczeń stałych tzw. skratek ze ścieków socjalno - bytowych. Pozwala to na osiągnięcie lepszej jakości osadu z istniejącej oczyszczalni ścieków, zaś oddzielone skratki zostają przekazane do miejsca utylizacji. Wymiana pompy zmniejszyła koszty energii elektrycznej, Wykonanie nowej izolacji ścian komory przepompowni uniemożliwia przedostawanie się ścieków do gruntu.

 


LODOWISKO i JUMPCITY

W dniu dzisiejszym nasi mieszkańcy spędzili aktywnie czas na lodowisku w Hali Oliwia i Jumpcity, w parku trampolin w Gdańsku. Zdjęcia najlepiej obrazują, jak się bawili. W przerwie zaliczyliśmy wizytę  KFC, gdzie zjedliśmy małe co nie co :) .


BETLEJEM w Gdyni

Głośna noc, czyli Betlejem w Gdyni,  koncert kolęd na tysiące głosów.  Byliśmy, śpiewaliśmy wspólnie z artystami, a dochód z koncertu przeznaczono na pomoc dla potrzebujących. Przed koncertem zajrzeliśmy do katedry w Oliwie i spacerując po parku podziwialiśmy świąteczne iluminacje.


ZIMOWE FERIE- tylko z nazwy :)

KONCERT KOLĘD W KAWIARENCE

ZESPÓŁ  JASTRA  z  Kaszub  -  koncert kolęd, to już druga wizyta, tym razem już w powiększonym składzie. DZIĘKUJEMY :)

Wyjazd na kręgle do BOWLING REN  w Starogardzie Gdańskim. PIĘKNIE DZIĘKUJEMY :)

Wyjazd do kina, dwie grupy. Pierwsza obejrzała film URWIS II, druga grupa komedię polską MAYDAY

Wyjazd do Bydgoszczy, zwiedzanie MUZEUM MYDŁA i HISTORII BRUDU

Wizyta w klubie fitness - PREMIUM FITNESS & GYM w Starogardzie Gdańskim. SERDECZNIE DZIĘKUJEMY :)


Jasełka w gwarze kaszubskiej

Nasi mieszkańcy obejrzeli Jasełka w wykonaniu kleryków z Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Jasełka zostały przygotowane w tradycji i gwarze kaszubskiej. Było sporo śmiechu i zabawy. Dziękujemy za mile spędzone sobotnie przedpołudnie.


JASEŁKA

JASEŁKA w 2019 roku miały nieco inny charakter. Pokazano dwie sceny, gdzie współczesność zderzyła się z przeszłością, ale jak to w wigilię bywa wszystko dobrze się zakończyło. Dzieciątko się narodziło, a miłość i dobro zagościło w naszych sercach.
JASEŁKA pokazano dwukrotnie 19.12.2019 r. na Spotkanie Opłatkowym dla Pracowników Domu i 10.01.2020 r. na spotkaniu integracyjnym dla zaproszonych gości. Bardzo dziękujemy dzieciaczkom i młodzieży z Bielawek oraz naszym mieszkańcom, wchodzących w skład  Integracyjnej Grupy Teatralnej, za ogrom pracy i grę aktorską, każdy na miarę swoich możliwości.


Zespół SAMER BAND

Samer Band, czyli Szkolna Amatorska Muzyczna Ekipa Rytmiczna Band. Zespół Samer Band powstał w 2010 roku. Tworzą go uczniowie, absolwenci i nauczyciele Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Tczewie. Jest to grupa ludzi, których połączyła pasja muzykowania.

 Pięknie dziękujemy za wspaniały koncert kolęd i życzymy dużo sukcesów.