Podchody w lesie i kino letnie

Podchody w lesie, czyli zabawa w odnajdowanie zadań przez grupę ścigającą, pozostawionych przez grupę uciekającą. Grupa ścigająca musi wykonywać zadania przez co ma mniej czasu na dogonienie grupy uciekającej. Zabawa fajna, przynosząca dużo śmiechu, co widać na zdjęciach. Wieczorem chętni mieszkańcy spotkali się mieszkańcy na grillu i obejrzeli film w letnim kinie w parku.


Granty w ramach „Pomorskie S.O.S”

 

                                                           Granty w ramach „Pomorskie S.O.S”

 

Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Bielawkach
w dniu 15 maja 2020 roku, złożył wniosek o udzielenie grantu w ramach projektu „Pomorskie S.O.S”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Poddziałanie 5.4.2 Zdrowie na rynku pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Wniosek złożony został w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku.
Dom Zakonny wnioskował o kwotę 135 600,00 zł. na rzecz Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży niepełnosprawnych Intelektualnie w Bielawkach.

 

W dniu 01.07.2020 r. została podpisana Umowa nr 41/U-ROPS-EFS/2020 o udzielenie grantu na realizację
wsparcia pracowników domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu „Pomorskie S.O.S.”.
pomiędzy Województwem Pomorskim a Domem Zakonnym Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Bielawkach.
Kwota przyznanego grantu: 135 600,00 zł. Celem grantu jest wsparcie pracowników
Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży niepełnosprawnych Intelektualnie w Bielawkach w walce z epidemią COVID-19.
Otrzymane w ramach grantu środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup środków ochrony indywidualnej i sprzętu medycznego
niezbędnego do walki z epidemia COVID-19 poprzez doposażenie stanowisk pracy pracowników realizujących bezpośrednio pracę
z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach:

 • maseczek, gogli,
 • rękawiczek jednorazowych,
 • fartuchów ochronnych, kombinezonów, czepków, ochraniaczy na buty,
 • płynów dezynfekujących,
 • sprzętu na wyposażenie izolatek (łóżka rehabilitacyjne, materace, pościel jednorazowa, naczynia jednorazowe i inne),
 • sprzętu do dekontaminacji (lampy, zamgławiacze),
 • termometry,
 • podnośniki kąpielowo transportowe,
 • dozowniki na płyny dezynfekujące,
 • maty dezynfekujące,
 • wózki do sprzątania.

Liczba pracowników objętych wsparciem: kobiety 72, mężczyźni : 6

 


Imieniny Siostry Goretti Dyrektora Domu

Siostra Dyrektor obchodziła w dniu 5 lipca imieniny. Mieszkańcy uczestniczyli we mszy w kaplicy, po której złożono życzenia wspólnie z pracownikami Domu na wolnej przestrzeni. Siostra Goretti spędziła również  krótką chwilę na wspólnej kawie z mieszkańcami i pracownikami.