Granty w ramach ?Pomorskie S.O.S?

 


 

   Granty w ramach ?Pomorskie S.O.S?

 

Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Bielawkach
w dniu 15 maja 2020 roku, złożył wniosek o udzielenie grantu w ramach projektu ?Pomorskie S.O.S?
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Poddziałanie 5.4.2 Zdrowie na rynku pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Wniosek złożony został w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku.
Dom Zakonny wnioskował o kwotę 135 600,00 zł. na rzecz Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży niepełnosprawnych Intelektualnie w Bielawkach.

W dniu 01.07.2020 r. została podpisana Umowa nr 41/U-ROPS-EFS/2020 o udzielenie grantu na realizację
wsparcia pracowników domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu ?Pomorskie S.O.S.?.
pomiędzy Województwem Pomorskim a Domem Zakonnym Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Bielawkach.
Kwota przyznanego grantu: 135 600,00 zł. Celem grantu jest wsparcie pracowników
Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży niepełnosprawnych Intelektualnie w Bielawkach w walce z epidemią COVID-19.
Otrzymane w ramach grantu środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup środków ochrony indywidualnej i sprzętu medycznego
niezbędnego do walki z epidemia COVID-19 poprzez doposażenie stanowisk pracy pracowników realizujących bezpośrednio pracę
z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach:

– maseczek, gogli,
– rękawiczek jednorazowych,
– fartuchów ochronnych, kombinezonów, czepków, ochraniaczy na buty,
– płynów dezynfekujących,
– sprzętu na wyposażenie izolatek (łóżka rehabilitacyjne, materace, pościel jednorazowa, naczynia jednorazowe i inne),
– sprzętu do dekontaminacji (lampy, zamgławiacze),
– termometry,
– podnośniki kąpielowo transportowe,
– dozowniki na płyny dezynfekujące,
– maty dezynfekujące,
– wózki do sprzątania.

Liczba pracowników objętych wsparciem: kobiety 72, mężczyźni : 6