50 lecie profesji zakonnej s.Marioli Bieńczak

Siostra Mariola Bieńczak obchodziła 50 lecie profesji zakonnej. Uroczystości główne odbywały się w dniu 16 sierpnia w Domu Formacyjnym w Samarii ? Niegowie koło Warszawy. W naszym Domu w dniu 18 sierpnia w kaplicy została sprawowana Msza św. z tej okazji. Podopieczni i pracownicy podziękowali S. Marioli za długoletnią posługę w naszym Domu.