78 ROCZNICA ŚMIERCI SŁUGI BOŻEJ MATKI WINCENTY – zachęta do modlitwy

10 listopada 2015r. przypada 78 rocznica śmierci Założycielki Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego Czcigodnej Sługi Bożej Matki Wincenty Jadwigi Jaroszewskiej.
Myślą przewodnią założonego przez nią Zgromadzenia jest uwielbienie Bożej Sprawiedliwości i ekspiacja.

Sługa Boża Jadwiga Jaroszewska żyła 37 lat, jednak jej życie było intensywne, oddane Bogu i służbie drugiemu człowiekowi. Miała w sobie ogromną wrażliwość na innych ludzi, w każdym widziała Chrystusa.

18.03.2014r. Ojciec św. Franciszek podpisał dekret o heroiczności cnót
naszej Matki Założycielki Sługi Bożej Wincenty od Męki Pańskiej Jadwigi Jaroszewskiej.Do beatyfikacji potrzebny jest jeszcze cud.
Zachęcamy do modlitwy za przyczyną Matki Wincenty.

Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożej Wincenty od Męki Pańskiej Jadwigi Jaroszewskiej

Wszechmogący, wieczny Boże,
Tyś dał Kościołowi i światu Twoją służebnicę Wincentę,
która całym swym życiem pragnęła zadośćuczynić Twojej Sprawiedliwości,
służąc z bezgraniczną miłością najbardziej nieszczęśliwym,
wzgardzonym i opuszczonym. Błagamy Cię, aby Kościół dla większej chwały Twojej
i dla naszego dobra zaliczył ją do grona swoich świętych.
Boże, źródło wszelkiej świętości,
udziel nam za wstawiennictwem Twojej służebnicy Wincenty
łaski….., o którą pokornie prosimy.
Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.