ADWENT-czas radosnego oczekiwania

Zaczął się adwent, mieszkańcy uczestniczą w Roratach trzy razy w tygodniu tj. w poniedziałki, środy i piątki o godzinie 6.30 rano. Toczą się próby Jasełek, które zostaną pokazane dla mieszkańców Domu, pracowników Domu i ich rodzin oraz dla mieszkańców Bielawek w dniu 28 grudnia o godzinie 14, kiedy to odbędzie się spotkanie przy żłobku, w sali gimnastycznej przeistoczonej na czas Świąt Bożego Narodzenia w jedną wielką szopkę betlejemską.