ANDRZEJKI

Tradycyjne Andrzejki jak wszystkim wiadomo, wypadają co roku 30 listopada. W naszym Domu mieszkańcy bawili się 25 dnia tego miesiąca w środę. Grała muzyka na żywo, przeprowadzono kilka wróżb andrzejkowych. Lano wosk i czytano z lanych figur, jakie niespodzianki czekają nas w przyszłym roku. Nie zabrakło również słodkości i napojów. W czwartek kilka mieszkanek uczestniczyło w zabawie andrzejkowej na zaproszenie w DPS w Rudnie.