BIERZMOWANIE – zdjęcia w fotogalerii

W dniu 22 maja br. został udzielony Sakrament Bierzmowania 18 podopiecznych otrzymało dary Ducha Świętego
Modlitwa o siedem darów Ducha Świętego ma swoje biblijne źródło.
Są nim słowa proroka Izajasza:
I wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni.

I spocznie na niej Duch Pański,
duch mądrości i rozumu,
duch rady i męstwa,
duch wiedzy i bojaźni
Pańskiej (Iz 11,2)
O godz.12.15. przywitano przed kaplicą Biskupa Pomocniczego Diecezji Pelplińskiej Wiesława Śmigla. Pozostali domownicy i goście oczekiwali w kaplicy na rozpoczęcie uroczystości. Biskup Śmigiel w asyście księży i ministrantów udzielił Sakramentu Bierzmowania. W uroczystości uczestniczyły rodziny, pracownicy i mieszkańcy Domu.
O godz.14.00 w sali widowiskowej biskup Wiesław spotkał się z podopiecznymi. Został pokazany program artystyczny, podziękowano za miłą wizytę kwiatami i upominkiem wykonanym na zajęciach terapii.
O godz 17.00 grupa 14 osobowa uczestniczyła we Mszy św. w kościele w Nowej Cerkwi, której przewodniczył Biskup Wiesław Śmigiel.