Czas adwentu i ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA

Miesiąc grudzień w naszym Domu przynosi zawsze sporo wydarzeń. Poczynając od 6 grudnia, kiedy to dzień św. Mikołaja zapowiada Święta Bożego Narodzenia. U nas odbyło się spotkanie z Mikołajkami, czyli młodzież ze starogardzkich szkół. Śpiewano wspólnie piosenki. Mieszkańcy otrzymali drobne upominki. 20 grudnia jak co roku odbyło się spotkanie opłatkowe dla pracowników Domu. Przedstawiono Jasełka, dzielono się opłatkiem, składano sobie życzenia. Spędzono miłe chwile przy wigilijnym stole. Śpiewano kolędy, wspominano mijający rok. W spotkaniu jak zawsze uczestniczyła Dyrektor Domu s. Alicja Gacioch. Oczywiście od pierwszych dni adwentu mieszkańcy uczestniczyli w roratach trzy razy w tygodniu. Duch Świąt Bożego Narodzenia jest wszechobecny i udziela się wszystkim. Sprawia, że jesteśmy bardziej wrażliwi, bardziej hojni i częściej myślimy o innych i o ich potrzebach. Będąc w tej aurze, 27 grudnia pokazano jeszcze raz Jasełka dla mieszkańców Domu, rodzin pracowników i zaproszono mieszkańców wsi Bielawki. 28 grudnia już po raz kolejny pracownicy Domu spotkali się na czuwaniu modlitewnym w kaplicy. Poprzez modlitwę dziękowano za miniony rok, za wszystkie doświadczenia, dzięki którym stajemy się lepsi i bardziej rozważni, a nawet mądrzejsi. Modlitwa ma wielką moc , daje siłę, nadzieję i wiarę w to, że wszystko jest możliwe, jeśli tylko tego bardzo chcemy .