Czas na świętowanie

W piątek 6 maja rodzinka czwarta obchodziła święto swojego patrona-opiekuna św.Dominika Savio. Najmłodszy ze świętych ,,Mały, a właściwie wielki gigant ducha.”Tu na ziemi świętość polega na tym, aby stale być radosnym i wiernie wypełniać nasze obowiązki". Tak w liście do przyjaciela objaśniał istotę dążenia do doskonałości najmłodszy kanonizowany przez Kościół wyznawca ? św. Dominik Savio. Jak zawsze została sprawowana Msza św., w której uczestniczyli nasi podopieczni. Po Mszy św. złożono życzenia imieninowe naszemu Proboszczowi Ks.Stanisławowi Borzyszkowskiemu. Później świętowano w rodzince czwartej.