Czas Wielkiego Postu i Triduum Paschalne

W czasie Wielkiego Postu mieszkańcy Domu mieli możliwość uczestniczenia w Drodze Krzyżowej w kaplicy w każdy piątek, niosąc Krzyż i świece podczas nabożeństwa. W Wielkim Tygodniu, w czwartek msza w kaplicy. W Wielki piątek piesza Pielgrzymka na Górę Jana II, by uczestniczyć w Drodze Krzyżowej a dla pozostałych mieszkańców Droga krzyżowa i adoracja w kaplicy. W Wielką Sobotę wieczorem uczestnictwo w Wigilii Paschalnej w kościele w Nowej Cerkwi dla chętnych.