Czuwania modlitewne-18 i 29 marca 07.

18 marca w godzinach od 14.00- 15.00 odbyło się czuwanie modlitewne w kaplicy w intencji powołań zakonnych i kapłańskich. We wspólnej modlitwie uczestniczyły siostry, mieszkańcy, pracownicy Domu oraz mieszkańcy Bielawek. 29 marca w godzinach od 14.00-16.00 odbyło się czuwanie modlitewne dla pracowników Domu.Spotkania odbywają się w duchu samarytańskiej posługi. Wspólna modlitwa jest dopełnieniem codziennej pracy, jednoczy, jest źródłem z którego czerpie się siłę i spokój.