CZUWANIE MODLITEWNE

W dniu 30 grudnia 2014 r. pracownicy Domu zgromadzili się w kaplicy Domu na czuwaniu modlitewnym. Czuwanie modlitewne miało charakter dziękczynno – wynagradzający za mijający rok. Modlitwa trwała dwie godziny /14.00-16.00/ przy otwartym Tabernakulum, odmówiono Koronkę do Miłosierdzia Bożego, Różaniec, odczytano teksty nakłaniające do osobistych przemyśleń, śpiewano kolędy. Jak zawsze, był czas na indywidualne, prywatne rozmyślania, czyli "rozmowa duszy", w ciszy i skupieniu na sobie. Modlitwa z pewnością daje potężną siłę duchową i moralną a odmawiana we wspólnocie, zbliża i jednoczy.