Czuwanie modlitewne

W dniu 23 października odbyło się czuwanie modlitewne w kaplicy. Motywem przewodnim była myśl Jana Pawła II

?Różaniec był zawsze modlitwą Rodziny i za Rodzinę?


Czuwanie na modlitwie trwało w godzinach 13.30 – 15.00, przy otwartym Tabernakulum. Po modlitwie przy kawie rozmawiano o sile modlitwy różańcowej i jej wpływie na codzienne życie.