DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

Dom Pomocy Społecznej w Bielawkach 47, zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach https://dpsbielawki.pl/
Data publikacji strony internetowej: 2017-04-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
? filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
? część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
? brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
? mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
? filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Teksty zamieszczone w serwisie zapisane są w miarę możliwości w jak najprostszy, zrozumiały dla wszytkich sposób.
Redaktor serwisu stara się stosować wypunktowania, wyróżnienia, przekierowania do strony bezpośrednio po naciśnięciu linku.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Wrosz, adres e-mail: admin@dpsbielawki.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 536-16-59. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

DOSTĘNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

  • Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego zlokalizowany jest w miejscowości Bielawki, w kompleksie 6 budynków w których prowadzona jest działalność Domu. Jeden z budynków połączony jest łącznikiem z kaplicą, w której odbywają się praktyki religijne.
  • Do budynku głównego prowadzą ogólnodostępne, szerokie, ewakuacyjne drzwi zewnętrzne. Do wejścia oprócz schodów prowadzi także podjazd dla wózków inwalidzich.
    Przy drzwiach wejściowych znajduje się dzwonek dostosowany wysokością dla osób siedzących na wózkach, za pomocą którego można wezwać pracownika Domu.
  • Wszystkie trzy, dwu oraz jednokondygnacyjne budynki Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach wyposażone są w schody i balustrady schodów, które są zgodne z prawem budowlanym. Pozbawione są barier architektonicznych w postaci progów. Na korytarzach budynków zamonotowane są elementy zabezpieczające w postaci poręczy, które ułatwiają samodzielne poruszanie się. Toalety dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dodatkowo cztery budynki wyposażone są w windy.

? W budynkach nie ma oznaczeń w Alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonego dla osób niewidzących lub słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza migowego. Brak jest także informacji o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
? Przy bramie wjazdowej Domu znajduje się utwardzony teren do parkowania pojazdów, który nie posiada wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych