DPS Pelplin-Przegląd Twórczości Artystycznej

W dniu 17 czerwca br. nasi podopieczni zostali zaproszeni do udziału w Przeglądzie Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych, odbywający się już po raz dziesiąty, w DPS w Pelplinie. Tematem przewodnim była piosenka żeglarska, taką też przygotował nasz zespół muzyczny. Zaśpiewała ją Amanda. Dodatkowo pojechała grupa 20 osobowa, by wspierać naszych wykonawców i posłuchać inne zespoły. Kilkugodzinna zabawa, ukazała zdolności podopiecznych oraz wielki trud terapeutów i opiekunów, czego efekty były widoczne na scenie.