DROGA KRZYŻOWA z biskupem pomocniczym Wiesławem Śmiglem

W dniu 20 marca br. Drogę Krzyżową w naszej kaplicy prowadził biskup pomocniczy Wiesław Śmigiel z Pelplina. Współuczestniczyła grupa osadzonych z Aresztu Śledczego ze Starogardu Gdańskiego, ktorzy w czasie Wielkiego Postu w ramach resocjalizacji odwiedzają nasz Dom.
Droga Krzyżowa jest modlitwą, która uczy nas miłości bezinteresownej, na której nie jesteśmy sami, bo jest z nami Jezus, czuwa i prowadzi, musimy tylko bardzo pragnąć Jego obecności.
"Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech zaprze się samego siebie, weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje" (Mt 16, 24). Tymi wszystkimi słowami Jezus sam daje interpretację "Drogi Krzyżowej", uczy jak mamy ją odprawiać i jak nią podążać: Droga Krzyżowa jest drogą zapomnienia o sobie, czyli drogą prawdziwej miłości. Na tej drodze Jezus nas poprzedza, to jest droga, której chce nas nauczyć modlitwa Drogi Krzyżowej. Droga Krzyżowa ukazuje Boga, który sam dzieli cierpienia ludzi, którego miłość nie zostaje nieczuła i daleka, ale schodzi pośród nas, aż do śmierci na krzyżu (Flp 2, 8). Bóg, który dzieli nasze cierpienia, Bóg, który stał się człowiekiem, aby nieść nasz krzyż, chce przekształcić nasze kamienne serce i wzywa nas do dzielenia cierpień innych ludzi.