Dzień Dziecka

Dzień Dziecka, jeden z najfajniejszych dni w roku. Dzień dziecka w Polsce obchodzony jest od 1 czerwca 1952 roku i został na stałe wpisany w nasz kalendarz. Dedykowanie dzieciom szczególnego dnia w kalendarzu miało początek w 1924 roku w Genewie, gdy Liga Narodów reprezentowana przez przedstawicieli ponad pięćdziesięciu krajów na wniosek Międzynarodowego Związku Pomocy Dzieciom przyjęła uchwałę zwaną Deklaracją Praw Dziecka. Przyznanie dzieciom praw, których nie miały do początku dwudziestego stulecia stało się przełomem na drodze do uznania dzieci za pełnoprawnych obywateli społeczeństwa.
Dzień w kalendarzu poświęcony dzieciom miał uświadamiać i przypominać, że dziecko nie jest przedmiotem, ma prawo do życia, ochrony i pomocy. Dziś w naszej cywilizacji każdy dzień jest dniem dziecka. Dniem miłości do niego, stałej opieki, troski o jego teraźniejszość i przyszłość. Nikt nie kwestionuje jego prawa do życia, nauki , zabawy, walczy się jedynie o poprawę standardów, chcąc słonecznym dzieciństwem zapewnić jak najlepsze warunki dla rozwoju każdego z nich. Nasze Dzieciaki w sobotę 29 maja były na festynie w Starogardzie Gdańskim organizowanym przez Caritas pod hasłem Bądźmy Razem. W Dniu Dziecka 1 czerwca w naszym Domu w godzinach po południowych dzieci dały pokaz swoich umiejętności. Pokazano, przygotowany wcześniej program poetycko ? muzyczny, który zawierał wiersze Jana Brzechwy i poezję śpiewaną. Reszta dnia upłynęła na zabawie przy muzyce na żywo, były lody i słodycze oraz grillowanie kiełbaski.