DZIEŃ PAPIESKI- CZUWANIA MODLITEWNE

W 28 rocznice wyboru kardynła Karola Wojtyły na papieża-Jana Pawła II, odbyły się czuwania modlitwene w kaplicy Domu, w intencji o rychłą beatyfikację. Przed południem modliły się mieszkanki z udziałem i pomocą siósrt i zespołu terapeutów. W godzinach od 14.00-16.00 czuwali zjednoczeni w modlitwie pracownicy Domu wspólnie z dyr. Domu s.Alicją, która przewodniczyła modlitwie. Jan Paweł II jest ciągle żywy w naszej pamięci, a jego człowieczeństwo i nauki pozostaną na zawsze w naszych sercach.