Dzień ziemniaka

Takie sobie, ostatnie jeszcze letnie popołudnie ….