GOŚCIE Z JASEŁKĄ-WIELKI BUKOWIEC

W piątek 8 stycznia były w naszym Domu dzieci ze Szkoły Podstawowej z Wielkiego Bukowca. Grupa liczyła 17 osób i pod kierunkiem swoich opiekunów pokazały Jasełka, które bardzo się spodobały. Po pokazie wspólnie śpiewano kolędy. Były również występy solowe. Dzieci zapoznały się z warunkami w jakich żyją nasi mieszkańcy. Zachwyciła ich atmosfera, jaka panuje w naszym Domu, wszędzie obecny uśmiech, radość i spontaniczność, którą się tu widzi i czuje.