INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 26.02.24R.

INFORMACJA

O UNIEWAŻNIENIU WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 26.02.24R.

ORAZ O POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI BADANIA I OCENY OFERT 

Dotyczy:  wyboru oferty na dostawy produktów do pielęgnacji ciała, produktów czyszczących i polerujących, produktów wyposażenia na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach w 2024/2025r.

PLIK DO POBRANIA W ORYGINALE : 

INFORMACJA I UNIEWAŻNIENIU 29.02.24R.