INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Bielawki, 30.12.2019r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na ?dostawę produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych dla Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach na rok 2020? wpłynęła jedna oferta od następującego podmiotu:

1)  ?TOMAX?, B. Sakowicz, M. Tuszyński s.j., ul. Droga Owidzka 1, 83-200 Starogard Gdański.

Zamawiający wybrał ofertę ?TOMAX?, B. Sakowicz, M. Tuszyński s.j., ul. Droga Owidzka 1, 83-200 Starogard Gdański.

 

 

   Dyrektor Domu
Katarzyna Piotrkowska