INFORMACJA O WYBORZE OFERTY na PIECZYWO

Bielawki, 09.12.2021 r.

 

 

 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na ?dostawę pieczywa i innych wypieków
dla Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach na rok 2022? wpłynęła jedna
oferta od następującego podmiotu:
1) Piekarnia ? Ciastkarnia ?U Karola? Sp. z o.o., ul. Wiślana 6A, 83-140 Gniew,
Zamawiaj ą cy wybrał ofertę: Piekarnia ? Ciastkarnia ?U Karola? Sp. z o.o. , ul.
Wiślana 6A , 83-140 Gniew.

Dyrektor Domu
s. Katarzyna Piotrkowska