Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy przetargu nieograniczonego na budowę pn.: ?Przebudowa I pietra budynku Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach ? Integracyjny Ośrodek Kultury w związku ze zmianą sposobu użytkowania.?