Integracyjny Ośrodek Kultury – 75 Rocznica śmierci Matki Wincenty

W dniu 22 listopada obchodzono w naszym Domu 75 rocznicę śmierci Sługi Bożej Matki Wincenty Jadwigi Jaroszewskiej od Męki Pańskiej. Uroczystość rozpoczęła Msza św. w kaplicy Domu, sprawowana przez Ks.Stanisława Borzyszkowskiego w asyście kleryków z Wyższego Seminarium Duchownego z Pelplina. Po Mszy św. w sali widowiskowej I.O.K. prezentacja multimedialna przybliżająca postać Matki Wincenty i drogę powstania Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego. Po prezentacji podopieczni pokazali pantomimę z użyciem rekwizytów przedstawiającą różnorodność zajęć wykonywanych w ciągu jednego dnia w Domu. kolejnym punktem był program słowno-muzyczny, na który złożyły się przesłania i myśli wybrane Sługi Bożej Matki Wincenty czytane przez S.Alicję i Kleryków oraz piosenki religijne w wykonaniu dzieci. Spotkanie zakończył Kleryk śpiewając i grając na gitarze dwie piosenki religijne. Dopełnieniem była modlitwa do Sługi Bożej Matki Wincenty Jadwigi Jaroszewskiej od Męki Pańskiej o potrzebne łaski.
Zdjęcia z uroczystości można znaleźć w fotogalerii