INTEGRACYJNY OŚRODEK KULTURY-SPOTKANIE Z POLICJĄ

Piątek 22 czerwca w sali widowiskowej IOK podopieczni spotkali się z przedstawicielami policji i straży miejskiej z Pelplina. Została przeprowadzona pogadanka na temat bezpiecznego poruszania się na drogach. Omówiono szczegółowo zasady poruszania się pieszych. Przeprowadzono pokaz praktyczny. Główną atrakcją był pies policyjny razem ze swoim opiekunem. Policjant, opiekun psa pokazał jak wygląda szkolenie i zaprezentował jego umiejętności. Przeprowadzono kilka konkursów na temat znajomości znaków drogowych i przepisów ruchu drogowego. Spotkanie zakończyło się przejażdżką podopiecznych samochodem straży miejskiej, którym przybyli policjanci i pani ze straży miejskiej z Pelplina.Spotkanie to przypomniało i poszerzyło wiedzę podopiecznych w tej dziedzinie. Przebiegło w miłej i wesołej atmosferze.