JASEŁKA PO RAZ TRZECI

W dniu 16 stycznia 2013 r. w sali Integracyjnego ośrodka Kultury zostały pokazane po raz trzeci nasze Jasełka. Wśród zaproszonych osób, był przedstawiciel Starostwa Tczewskiego, osoby zaprzyjaźnione z Domem, podopieczni Domów Pomocy Społecznej z Rudna i Rokocina. Obecna była również większość naszych wychowanków, siostry i pracownicy.
Na zaproszenie Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego zostali również zaproszeni po raz pierwszy, osadzeni odbywający karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Starogardzie Gdańskim. Skazani w podziękowaniu przekazali naszym młodym aktorom, ozdoby i zabawki wykonane podczas terapii zajęciowej. Podkreślono wysoki poziom artystyczny i zaangażowanie aktorów.
Współpraca z Aresztem Śledczym w Starogardzie Gdańskim została wcześniej nawiązana przez Siostry, a efektem jej, była właśnie ta wizyta. Mamy nadzieję, że pozostawi trwały, ciepły ślad w sercach naszych Gościach.