Jubileusz 50 lecia

2 lutego br. Siostra Kryspina Sarnowska obchodziła Jubileusz 50 lecia życia w Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego. W tym dniu podczas Mszy św. z okazji Dnia Życia Konsekrowanego w katedrze w Pelplinie Ksiądz Biskup Ryszard Kasyna wręczył Jubilatce list gratulacyjny z życzeniami i pamiątkowy Krzyż. W dniu 8 lutego została sprawowana uroczysta Msza św. podczas, której Jubilatka odnowiła swoje śluby zakonne. Głównym celebransem był Ksiądz Ireneusz Smagliński, w oprawie chór kleryków Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Współuczestniczyła Rodzina, Przełożona Generalna Siostra Maria Kotrysiak, współsiostry Zgromadzenia, Przyjaciele i Podopieczni Domu. Po Mszy św. zaproszono Gości na uroczysty obiad i program artystyczny w wykonaniu podopiecznych. Były życzenia i prezenty, wspominano 30 lat pracy Siostry Kryspiny w naszym Domu. Życzymy Jubilatce dużo zdrowia, sił do dalszej posługi ludziom i Bogu.