JUBILEUSZE 25 i 50 lat życia zakonnego

SIOSTRA  LETICJA  KRYSTYNA  MOTYKA  – 25 LAT ŻYCIA  ZAKONNEGO 

Siostra Leticja obchodziła Jubileusz 25 lecia życia zakonnego w dniu 16 sierpnia br. w Samarii /Niegów/w swoim klasztorze formacyjnym. We wspólnocie w Bielawkach msza dziękczynna była sprawowana w dniu 17 sierpnia w kaplicy domu przez  Ks. Kan. Czesława Drężeka emerytowanego proboszcza z Zielonki Pasłęckiej, ks kan.St. Borzyszkowskiego i  ks. P.Molendę. Mieszkańcy i pracownicy złożyli życzenia i podziękowali s. Leticji za uśmiech i serdeczność oraz gotowość niesienia pomocy każdemu, kto jej potrzebuje /s. Leticja jest pielęgniarką/. W ciągu dnia s. Leticja podejmowała słodkościami i kawą pracowników i mieszkańców.

Dziękujemy i życzymy s. Leticji zdrowia, sił do pracy, pogody ducha i niech każdy będzie okazją do czynienia dobra oraz kolejnych jubileuszy.

SIOSTRA  ANGELIKA  REGINA  CYLKA  – 50  LAT  ŻYCIA  ZAKONNEGO  

Siostra Angelika obchodziła w dniu 15 sierpnia Jubileusz 50 lecia życia zakonnego. Msza dziękczynna w pięknej oprawie była sprawowana w naszej Kaplicy w dniu 20 sierpnia przez ks. infułata Stanisława Grunta. Współuczestniczyła rodzina s. Angeliki, siostry Zgromadzenia z Przełożoną Generalną s. Anuncjatą Zdunek i znajomi. Podczas mszy s. Angelika odnowiła swoje przyżeczenie złożone 50 lat temu. W ciągu 

Siotrze Angelice, życzymy zdrowia i wielu łask Bożych a Bóg Jedyny niech prowadzi swoimi ścieżkami.