JUBILEUSZE…

W dniu 24 lutego w naszej kaplicy sprawowali Mszę św. dwaj jubilaci. Ks. Ireneusz Smagliński 25 lat posługi kapłańskiej w naszym Domu i Ks. Stanisław  Borzyszkowski z okazji 30 lecia objęcia probostwa w parafii Nowa Cerkiew. Ks. Ireneusz w ciągu tych, często bywał w naszym Domu, sprawując niedzielne msze o godz. 8.00, ale też przy okazji różnych świąt i uroczystości. Ks. Stanisław jest stałym bywalcem u nas, odprawiając codziennie poranną mszę w kaplicy. Jest również spowiednikiem naszych mieszkańców. Dziękujemy za wszystkie lata i każdą chwilę wspólnie spędzoną i prosząc o jeszcze, składamy serdeczne BÓG ZAPŁAĆ 🙂 .