KRZYŻ W KOLE LEŻĄCY NA CIERNIACH

Pod koniec marca na elewacji budynku głównego od strony parku, został zamontowany nowy element. Jest nim krzyż w kole, leżący na cierniach. Wykonany ze stali nierdzewnej. Symbol ten jest częścią herbu Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego.