Letnie-wakacyjne zajęcia w parku

W okresie letnim ? wakacyjnym, zespół terapeutyczny prowadzi w przydomowym parku, zajęcia integrujące wszystkich podopiecznych mieszkających na co dzień w różnych budynkach. Zajęcia prowadzone są codziennie od godziny 8.30 do 15.30, jeżeli sprzyjają temu warunki pogodowe. Zajęcia mają na celu integrację w grupie, rozwijanie umiejętności w różnych dziedzinach /śpiewaczych, tanecznych, aktorskich /, ćwiczenia w zakresie rozwoju motoryki małej i dużej. W szczególności mają sprawiać naszym podopiecznym radość, zadowolenie a przede wszystkim dobrą zabawę. W fotogalerii będą zamieszczane zdjęcia z tych zajęć.