Mikołajki

Mikołajki naszych mieszkańców wyglądały tak… przed południem Mikołaj wędrował po wszystkich rodzinkach, a jest ich siedem. Trochę się zmęczył, więc po południu zagościł w domowej kawiarence i zabawiał wszystkich, którzy tam przybyli :).