MSZA ŚW.DZIĘKCZYNNA I O BEATYFIKACJĘ SŁ.BOŻEJ MATKI WINCENTY

Dnia 31 października o godzinie 11.00,odbyła się w kaplicy Domu Msza św. dziękczynna za łaski udzielone Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego i o beatyfikację Sługi Bożej Matki Wincenty od Męki Pańskiej Jadwigi Jaroszewskiej w roku 80 rocznicy powstania Zgromadzenia. Najswiętsza Eucharystia sprawowana była przez Jego Ekscelencję Ks. Biskupa Jana Bernarda Szlagę. Po Mszy św. został przedstawiony program słowno-muzyczny, dotyczący życia Matki Wincenty-Jadwigi Jaroszewskiej, przygotowany przez grupę zaprzyjaźnionych z Domem osób ze Starogardu Gdańskiego. We Mszy św.oprócz sióstr,mieszkanek i pracownikow,uczestniczyła liczna grupa księży, oraz władze powiatu tczewskiego i gminy Pelplin. Po Mszy św. Goście zostali podjęci obiadem.