Nasi nowi podopieczni

21 grudnia w naszym domu zamieszkało rodzeństwo, dwaj chłopcy Krzysztof i Karol Królowie. Obaj chłopcy są w wieku szkolnym, bardzo sympatyczni i powoli się zadomawiają. Tym samym rodzinka chłopców powiększyła się i w chwili obecnej liczy 13 osób.