NIEDZIELA MIŁOSIEDZIA

"Miłosierne Boskie Serce mego Zbawiciela!"
Nasza Arka Schronienia, przed nami samymi nawet, przed decyzjami,
których skutki uleczy jedynie konfesjonał, przed wyborami,
co do których mamy poważne wątpliwości…
Miłosierdzie Boże!
…a św. Benedykt mówi, że czasem "nigdy nie zwątpić w Miłosierdzie Boże"
to jedyny dobry uczynek na jaki nas stać!
s.m.