Obejrzeliśmy widowisko o Janie Pawle II

W sobotę 20 marca o godzinie 17.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie nasi mieszkańcy obejrzeli spektakl z okazji 5 rocznicy śmierci Jana Pawła II, Ja jestem Słowianin- Świadek nadziei. Widowisko słowno- muzyczne w wykonaniu aktorów z Premiera ARS Impresariat & Marketing z Krakowa o życiu Karola Wojtyły, jako następcy św. Piotra, człowieka, który na zawsze zamieszkał w nas i wciąż jest żywy, poprzez swoją spuściznę. Był to montaż muzyczno poetycki w którym wykorzystano fragmenty wypowiedzi, utworów oraz fabularyzowane epizody z życia księdza Karola Wojtyły a następnie papieża Jana Pawła. Mieszkańcy z dużą przyjemnością obejrzeli widowisko. Pokazane miejsca pobytu papieża w Polsce są im dobrze znane, ponieważ podróżowali już szlakami Ojca Świętego a prezentowane utwory muzyczne również. Każde spotkanie poświęcone wspomnieniom o Janie Pawle II budzi szczególne uczucia, nie da się ich opisać, bo każdy przeżywa inaczej, a jego wielkości nie sposób określić. Święty, zwyczajnie Święty za życia.